Kategori: 2020

Swedish milk and beef production can reach climate goals in 2050

A new report shows how Swedish milk and beef production can achieve the climate goals in the Paris Agreement.

The report – ‘Agriculture of the Future: Milk and beef’ – maps the challenges and opportunities for the Swedish food industry in relation to a more sustainable production by 2050.

– Our report describes focus areas and potentials for reducing climate impact and at the same time increasing productivity and benefiting biodiversity. Swedish milk and beef production has an important role to play in a sustainable food system also in the future, says Claes Johansson, head of sustainability at Lantmännen, which is one of the companies behind the report.

It is the compagnies Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa and Yara, who together have carried out the extensive project.

Swedish milk and beef production is already today among the most sustainable in the world, but the report shows that there are great opportunities to go even further and achieve the goals of the Paris Agreement.

The focus areas covered in the report are the following: breeding for healthy animals, animal health and lifetime production, roughage production, feed materials, feed strategies on the farm, fossil-free agriculture, manure management and biogas, carbon storage, biodiversity, air and water and new technology. Read more HERE

Ny rapport: Svensk mjölk- och nötköttsproduktion kan nå Parisavtalets klimatmål

 

18.10.2021 08:00:00 | Arla

Idag lanseras rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” där stora delar av livsmedelsbranschen i Sverige tillsammans kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. Resultaten visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas.

 

 

Svensk mjölk- och nötköttsproduktion kan nå Parisavtalets klimatmål

Hela samhället står inför en stor klimatutmaning. Det gäller även livsmedelsystemet som den svenska kött- och mjölkproduktionen är en viktig del av. Aktörer genom hela värdekedjan – Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara, har tillsammans genomfört ett omfattande, årslångt projekt, som resulterat i en rapport som beskriver hur omställningen kan möjliggöras. Svensk mjölk- och nötköttsproduktion är redan idag bland de mest hållbara i världen, men rapporten visar att det finns stora möjligheter att komma ännu längre och nå Parisavtalets målsättningar.

– I vår rapport beskrivs fokusområden och potentialer för att minska klimatpåverkan och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden. Den svenska mjölk- och nötköttsproduktionen har en viktig roll att spela i ett hållbart livsmedelsystem även i framtiden, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

I rapporten tydliggörs de klimatutmaningar som finns. Utsläppen kommer från fossil koldioxid, lustgas och metan från biologiska processer, som bryts ned olika fort i atmosfären och påverkar den globala uppvärmningen på olika vis. Det är därför viktigt att skilja på dessa tre klimatutsläpp för att bedöma olika insatser att nå 1,5 graders målet inom Parisavtalet.

Helhetssyn viktig för livsmedelsproduktionen

Rapportens hållbarhetsdefinition bygger på fyra lika viktiga parametrar: Djurvälfärden, Produktiviteten, Planeten och Plånboken. Med dessa som utgångspunkt har det identifierats elva fokusområden för en framgångsrik omställning till en än mer hållbar produktion. Dessa är: avel för friska djur, djurhälsa och livstidsproduktion, grovfoderproduktion, foderråvaror och fodertillskott, foderstrategier på gården, fossilfritt jordbruk, stallgödselhantering och biogas, kolinlagring, biologisk mångfald, näringsläckage till luft och vatten samt digitalisering, automatisering och ny teknik.

– Resultaten visar på vikten av helhetssyn inom livsmedelssystemet och att svensk mjölk- och nötköttsproduktion måste ses ur ett bredare hållbarhetsperspektiv än enbart klimatutmaningen. Djurhållning och växtodling är sammanlänkade system och synergierna kan stärkas ytterligare för ökad hållbarhet och stärkt livsmedelsförsörjning i Sverige, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på Svenskt Kött.

Stärkt lönsamhet på gård möjliggör investeringar för ökad produktion

Nötkreatur bidrar med näringsrika livsmedel, och deras unika egenskaper att ta tillvara vall och bete är avgörande för livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden i Sverige. Nötkreaturen har format våra landskap med höga naturvärden där svenska naturbetesmarker idag är bland de artrikaste miljöerna i världen – i nivå med regnskogen.

– I Sverige har vi de rätta förutsättningarna att fortsätta utveckla näringen vidare, med innovationer och ökad kunskap i alla led. Men för att kunna göra det och möjliggöra framtida investeringar på gården måste lönsamheten inom primärproduktionen stärkas, säger Gustav Kämpe, vice ordförande Växa, Arlabonde och styrelsemedlem i Arla.

Fakta om rapporten

 

Rapporten har tagits fram av åtta aktörer – Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara – med avgörande bidrag från egna medarbetare och medlemmar, forskare och experter fördelade i olika arbetsgrupper. Utöver arbetsgrupperna har en extern referensgrupp haft en rådgivande funktion och bidragit med synpunkter ur ett vetenskapligt perspektiv under arbetets gång. I projektets externa referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms universitet och ordförande i Klimatpolitiska rådet, Margareta Emanuelson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jenny Jewert från WWF samt Ulf Sonesson vid forskningsinstitutet RISE. Även en lantbrukarreferensgrupp har varit knuten till projektet och inkommit med sina synpunkter.

 

För mer information kontakta:

Noah Sallmander, presschef Lantmännen,

Tel: 076-6973727,  noah.sallmander@lantmannen.com

Erik Bratthall, presschef Arla Sverige,

Tel: 070-89 44 342, E-post: erik.bratthall@arlafoods.com

 

Dokument:

FramtidensJordbruk_MjolkNotkott_okt2021_FINAL.pdf

 

Book a therapy session with a cow

At selected Arla-farms around Sweden, it is now possible to book a visit with a cow – an activity that helps visitors to relax.

The activity – visiting a cow – is part of Arla’s campaign ’Lev i Muet’ which encourages you to unwind, and feel-good in a maybe stressful life.

Research shows that the encounter with the cow can make you happier, more calm and relaxed. During a therapy session, the visitor gets to hang out with an Arla-cow and is given the opportunity to talk and unwind. The therapeutic cows are good listeners Arla state in a press release.

– Many people who work with cows can testify to their calming effect. Since a close encounter with a cow contributes to harmony and well-being, this can be a good way to find peace and quiet in an otherwise stressful everyday life, Hanna Wennderdal , Brand Manager Mjök, Arla Sweden, says.

Read more HERE

Oatly is investing heavily in more research

The oat drink company Oatly starts new research and innovation centre in Lund.

A new building in the middle of Science Village in north-eastern Lund is under construction. In 2023 when it is finished it will be housing Oatlys new a research and innovation centre.

It is the construction company Wihlborgs, who is responsible for the building, called Space. In a press release from Wihlborgs, Sofia Ehlde, Global Innovation Director at Oatly explains:

– A shift to a more plant-based diet is crucial for creating a food system within the planet’s limitations, and oats have a major unrealised potential and could become an important part of the solution. Now that we are investing heavily in more research on this crop, Lund and Science Village is a natural location for us. The research environment has world-leading expertise in plant improvement and unique instruments to study material at nanoscale thanks to the international projects ESS and MAX IV. We hope to attract even more expertise to the area.

A team has already moved in at Ideon in Lund, while waiting for the building in Science Village is ready. According to Food-supply.se Oatly will start employing around 30 researchers, ending up with a staff of 100 persons.

Read more HERE

Arla inaugurates innovation farm

Finngarne farm north of Norrtälje becomes Innovation farm for Arla. Here, methods to increase the positive environmental impact of dairy farming will be tested. The inauguration takes place today, the 8th of October.

At Finngarne farm Arla will fund research projects on methods that increase the positive environmental impact of milk production, reduce the climate impact and modernized technology for better animal care.

– Research and development at farm level are too slow. Through new ways of working, we can achieve climate and environmental benefits. Therefore, Arla is opening an innovation farm where we will fund research projects and collaborate with farmers, researchers and customers, Lisa Ehde, Head of Member & Agri Commercial Arla Sweden, says.

The participates at the inauguration are not just anyone, but ‘the top of the pop’ in the industry – among others:

  • Ibrahim Baylan, Minister of Trade, and Industry
  • Inger-Lise Sjöström and Jonas Carlgren, Board representatives in Arla
  • Peder Tuborgh, CEO of Arla Foods
  • Kai Gyllström, CEO of Arla Sweden
  • Palle Borgström, chairman of LRF
  • Christian Nyrén, CEO of the Agricultural Research Foundation

Read more HERE

Skånemejerier invests in reduction of climate footprint at the farms

Skånemejerier’s more than 300 milk suppliers in southern Sweden have an average climate footprint of 1.0 kg of carbon dioxide equivalents per kg of delivered milk. According to LRF, that is 27 percent below the EU average.

By mapping the farms’ climate footprint, Skånemejerier and their suppliers together have identified the opportunities reduce the footprint at farm level.

– To know how the farms most effectively can reduce their climate impact, we started a new collaboration in 2020. With the help of the tool ‘Klimatkollen’, developed by the sustainability project Greppa Näringen, the farms can register their use of, for example, feed, manure, and energy and thus calculate how large their emissions of greenhouse gases are in relation to how much raw material they produce, Göran Niléhn, Milk Collection Director at Skånemejerier, says.

– In the spring, 99% of the suppliers chose to carry out the survey. The results show that the farms have a climate footprint of an average of 1.0 kg of carbon dioxide equivalents per kg of delivered milk. We are pleased to see that our suppliers’ climate footprint is low compared to other EU countries. Together, we will now work to lower it further Göran Niléhn says.

– Klimatkollen is also an important step for Skånemejerier to report scientifically based climate goals for the entire dairy according to the global GHG protocol. Transport, packaging, waste and much more also play a role here, and these are also areas that we are constantly working to improve. The climate goals will be validated by Science Based Target in March 2022, Skånemejerier’s Sustainability Manager Jeanette Flodqvist, says.

Read the press release HERE

Skånemejerier invests in reduction of climate footprint at the farms

Skånemejerier’s more than 300 milk suppliers in southern Sweden have an average climate footprint of 1.0 kg of carbon dioxide equivalents per kg of delivered milk. According to LRF, that is 27 percent below the EU average.

 

By mapping the farms’ climate footprint, Skånemejerier and their suppliers together have identified the opportunities reduce the footprint at farm level.

– To know how the farms most effectively can reduce their climate impact, we started a new collaboration in 2020. With the help of the tool ‘Klimatkollen’, developed by the sustainability project Greppa Näringen, the farms can register their use of, for example, feed, manure, and energy and thus calculate how large their emissions of greenhouse gases are in relation to how much raw material they produce, Göran Niléhn, Milk Collection Director at Skånemejerier, says.

– In the spring, 99% of the suppliers chose to carry out the survey. The results show that the farms have a climate footprint of an average of 1.0 kg of carbon dioxide equivalents per kg of delivered milk. We are pleased to see that our suppliers’ climate footprint is low compared to other EU countries. Together, we will now work to lower it further Göran Niléhn says.

– Klimatkollen is also an important step for Skånemejerier to report scientifically based climate goals for the entire dairy according to the global GHG protocol. Transport, packaging, waste and much more also play a role here, and these are also areas that we are constantly working to improve. The climate goals will be validated by Science Based Target in March 2022, Skånemejerier’s Sustainability Manager Jeanette Flodqvist, says.

Read the press release HERE

https://foretag.skanemejerier.se/nyheter/3131824

 

New cheese from Boxholm with controversial name

Now cheese from Boxholm is availably again but will the name ‘Äkta Boxholm’ (Genuine Boxholm) lead to a new conflict with Arla, the news media’s consider.

On Monday, the association Glada bonden announced that Boxholm dairy was ready with four new cheeses. Tuesday the sale opened at the dairy at an event with speeches e.g., and the queue of buyers was long.

The dairy has been through a turbulent time since Arla stopped its production of cheese in 2019 until now where it’s is owned by the association Glade Bonden, that has restarted the production.

An assortment of four new cheeses has been announced under the brand Äkta Boxholm (Genuine Boxholm cheese). However, the name ”Äkta Boxholm” can cause problems according to SVT Nyheder, because Arla has registered the trademark Boxholm in connection with their cheese.

SVT Nyheter Öst (Swedish Television East) has asked the Patent and Registration Office, which says that they cannot comment on how a possible dispute would end.

– We are not a supervisory authority. We look at whether the application meets basic requirements and if there are other possibilities of misleading when applying for a trademark. In this case, it will be up to Arla what they choose to do. My experience is that in nine cases out of ten, a warning letter is usually sent first, Martin Ingesson, departmental lawyer at the Patent and Registration Office says to SVT.

Meanwhile, Glada Bonden maintains in a press release that: – a Boxholm cheese without Boxholm is not an Äkta Boxholm’s cheese. It must be made in the way it has always been made, on recipes with the right ingredients and turned by hand of the cheese masters in Boxholm… it cannot be confused with any other cheese.

Read more HERE

The average milk yield continues to increase

The annual results from Kokontrollen (the Cow Control) shows an average increase in the milk yield to 11,009 kg ECM. The annual report also shows that the reduction in the number of cows is levelling out compared to last year.

Kokontrollen (the Cow Control) has just published its annual results. It shows an average yield of 10,521 kg of milk or 11,009 kg of ECM (energy-corrected milk, i.e., considering the fat and protein content). The average number of herds increases from last year’s 93 to this year’s 97 cows. The reduction in the number of cows in Sweden has levelled out to 2.5 per cent and the reduction in the number of herds is 5.9 per cent.

-It is great to see that the milk yield continues to increase at the same rate as last year. We also see a continued stabilization in the downward trend for both the amount of milk and the total number of animals, Jessica Kinnander, head of Kokontrollen in Växa, says.

Växa is managing Kokontrollen, which is a collection of data and key figures on cattle farming combined with consulting.

The annual report also points out that, the proportion of cows of different breeds has changed somewhat. Holstein cows counts 62.5 percent of the cows in the Kokontrollen, while the share of SRB (Swedish Red-and-White) is 36.2 percent. The Holstein cows’ annual yield already exceeded the 11-tonne limit last year and produces 11,416 kg ECM. The SRB cows also crossed the 10-tonne limit last year with 10,445 kg ECM.

Arla and Gasum expand collaboration on biogas

The Government has announced that it wants to support the biogas production in Sweden, therefore Arla and Gasum are expanding their collaboration to ensure access to biogas and biofertilizer.

Today, Arla has 10 trucks, driving on biogas and three new ones will join later this year. In previous calculations, Arla estimate that the potential of the production of biogas from manure from Arla’s farms in Sweden corresponds to approximately 54 million litres of diesel. Due to the government’s announcement on supporting biogas Arla now starts collaboration with Gasum, who are experts in the Nordic gas sector and the energy market.

– Through the collaboration, Arla hopes that more dairy can contribute in an efficient and profitable way with fertilizer to biogas production at the same time as the supply of liquid biogas fuel for Arla’s transports increases, Malin Leander, logistics director of Arla Sweden, says in a press release.

– Gasum sees the collaboration with Arla as a crucial part in realizing the potential that biogas has in Sweden. To succeed with the green transformation of the whole society, it is crucial that we use all the best resources we have. Biogas is one of the very best. By using residual products as fertilizer, we achieve both major improvements for the climate, and we also solve challenges with waste, and contribute to reduced eutrophication. The clear signals that the government is now giving are very positive to the industry and the climate, Johan Grön, Vice President, Biogas Gasum, says

Read more HERE