Bakgrund

Allmänt

1934 bildades i Malmö Svenska Mejeritekniska Föreningen av fem unga mejerikonsulenter. Målet med föreningen var att skapa ett forum för att främja och utveckla mejeritekniken i Sverige. 1889 bildades Svenska Mejerikonsulentföreningen som senare namnändrades till Svensk Mejeriingenjör Förening. Den 3 oktober 2000 ”fusionerade” de bägge föreningarna till Mejeritekniskt Forum.

Ändamål

Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för höjande av medlemmarnas mejeritekniska kompetens så att dessa genom ökat yrkeskunnande och höjd yrkesstolthet främjar sin egen och svensk mejeriindustris utveckling

Föreningen skall medverka i kontaktskapandet mellan personer verksamma inom eller för mejeriindustrin.

För att nå detta ändamål kan föreningen:

  • ordna möten och fortbildningsaktiviteter i form av seminarier och symposier
  • samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder
  • utdela stipendier

Verksamhet

Verksamheten är leds av en styrelse med 5 ordinarie ledamöter och minst 1 suppleant.

Räkenskapsåret är 1/1-31/12

Medlemskap

Som aktiv medlem kan antagas fysiska personer som i sin yrkesutövning är eller har varit verksamma inom eller i anslutning till svensk mejeriindustri eller erhållit stipendium från föreningen.

Som passiv medlem kan antagas juridiska personer med verksamhet som har anknytning till svensk mejeriindustri.

Styrelsen beslutar om medlemskap.

För medlemskap: kontakta någon i styrelsen

 

Lämna en kommentar