Stipendier

Är du nyfiken och har stor reslust?

Som medlem MTF kan du söka vårt resestipendium och stilla din reslust, kreativitet och intresse för mejeri och mejeriteknik.

Det finns mängder av intressant kunskap som du kan få del av inom mejeri- och mejeriforskningsföretag världen över. Låt fantasin flöda!

Är du inte medlem kan du ansöka om att få bli det och betala in medlemsavgiften samtidigt med ansökan.

MTF avsätter årligen ett belopp till resestipendier, beloppet är för närvarande 50 000 SEK. Max belopp per stipendium är 25 000 SEK.

Pengarna kommer från våra sponsorer.

Stipendiet kan sökas under hela året. Stipendiet betalas ut i efterhand när vi har fått din reserapport.

Allt du behöver göra är att är att formulera vad du skulle vilja veta mer om.
Tag reda på var kunskap finns genom t.ex. internet och fackpress. Låt dig gärna inspireras av tidigare stipendiaters resor. Kontakta företag eller forskare; Kan du få komma på ett besök?. Du kan också söka för deltagande i konferenser eller seminarier.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Vart du ska resa
  • Vad som ska studeras
  • När du tänker resa
  • En kostnadskalkyl och det belopp som du söker
    För sökande från universitet och högskolor gäller att overheadkostnaden maximalt får vara 25% av det sökta beloppet.

Ansökan skickas till föreningen under adress: mejeriteknisktforum@outlook.com

Efter avslutad resa ska du inom 3 månader lämna in en reserapport. Under resan rekommenderar vi att du skriver dagbok. Färdiga reserapporter ska personligen presenteras vid något av föreningens möten och kommer dessutom att publiceras på föreningens hemsida.

Mall för rapporten hittar du på vår hemsida. Här kan du också läsa reseberättelser från tidigare stipendiater.

Mall för rapporten

Har du frågor kring stipendierna är du välkommen att kontakta:

John Lea, Sekreterare MTF
0725150642
mejeriteknisktforum@outlook.com

 

Välkommen med din ansökan! Utnyttja möjligheten att se dig om i världen och sök resestipendium!
Berika dig själv och oss andra med kunskaper från mejerikolleger i andra länder!

Styrelsen för Mejeritekniskt Forum

Lämna en kommentar