Mentorskap

Mejeritekniskt Forum hjälper studerande att komma i kontakt med en mentor i vår bransch.

Syftet är att studenter genom kontakt med aktiva medlemmar som är verksamma inom branschen ska kunna få hjälp med att bygga nätverk, förstå vilka kunskaper som efterfrågas, vilka karriärvägar som kan vara möjliga och få svar på övriga frågor om hur det är att arbeta och verka inom mejeribranschen. Detta för att studenten ska bli bättre förberedd att möta arbetslivets krav efter studiernas avslutande.

För mentorn ges möjlighet att få stimulerande diskussioner med unga, ambitiösa studenter som kanske kan bli framtida arbetskamrater och viktiga kuggar i utvecklingen av vår bransch. Glädjen av att hjälpa unga människor vidare i livet ska inte underskattas. Mentorn kommer att dessutom att få en bok om mentorskap som hjälp.

Adepterna fyller i en ”ansökan” om mentorskap som skickas till föreningens sekreteriat. Ansökan ska besvara nedanstående frågor som ska ligga till grund för vilken bransch/åldersgrupp/arbetsområde etc som mentorn ska ha för att bäst uppfylla adeptens önskemål.

  1. Namn och kontaktuppgifter
  2. I vilken sektor är du mest intresserad av att arbeta i framtiden: universitet, privat, företag, regering eller annan (specificera)?
  3. Vid vilket företag/universitet/annan tror du att du kommer att arbeta 6 månader efter att du har tagit din examen? Vad blir din roll? (din bästa gissning)
  4. Vilken typ av arbetsroller är du intresserad av att ha i framtiden, ungefär 5 år efter din examen? Exempelvis en eller flera av: forskare, utvecklare, teknisk konsult, chef, projektledare eller annan (specificera).
  5. Ange 3-5 saker som du skulle vilja diskutera med en mentor.
  6. Varför vill du delta i mentorprogrammet?
  7. Övriga synpunkter/önskemål?

Mejeritekniskt Forum tillfrågar eventuell mentor om intresse.
Vidare samordnar föreningen kontakten mellan adept och mentor och har därefter slutfört sin uppgift. Det är sedan upp till adept/mentor att genomföra mentorskapet.