Bli Sponsor

Mejeritekniskt Forum bjuder in våra intressenter att gå in som sponsor för föreningen.

 

Som sponsor blir du på olika sätt synlig för våra medlemmar. Du får bland annat din logga på vår hemsida, kan rekrytera genom att vi lägger upp en länk till dina jobberbjudanden och dessutom möjlighet att presentera företaget och dess produkter vid något av våra webinarier. Fler möjligheter till kommunikation med våra medlemmar finns.

 

Detta mot ett modest årligt bidrag.

 

Pengarna från sponsorerna kommer i första hand att användas till stipendier och priser. I andra hand till att stärka föreningen så att vi kan öka vår verksamhet.

 

Kontakta oss om du är intresserad på mejeriteknisktforum@outlook.com

 

 

 

Vänliga hälsningar!

Styrelsen Mejeritekniskt Forum