Nordic Dairy Congress postponed

nordicdairycongress.com

It is with regret that the organizers behind the Nordic Dairy Congress 2020, have been forced to postpone the congress due to the Corona pandemic.
The organizers have carefully considered the best alternative dates for the congress and the conclusion is that the congress will be held June 2nd – 4th 2021. The location will remain unchanged, Malmö in Sweden, Hotel Clarion Malmö Live.
Some minor adjustments regarding dinners and scheduling of the days must be forseen but overall, the expectation is that the programme will remain the same. Of course, a few speakers could be prevented from attending and that could lead to changes but by postponing for a whole year many of such changes should be avoided.
The congress is open for sign up via www.nordicdairycongress.com and the early bird is reopened.

Årsmötet avlyst

Årsmötet som var planerat till den 17-18 mars är avlyst på grund av ett stort antal återbud orsakade av Coronavirus-situationen.

Vi har beslutat att genomföra årsmötet den 4-5 juni. Stadgarna säger att årsmöte ska hållas innan juni månads utgång. Om möjligt kommer årsmötet att hållas på traditionellt sätt med middag på kvällen den 4:e, årsmötesförhandlingar den 5:e följt av studiebesök. Sista anmälningsdag blir den 27 maj. Om corona-situationen inte tillåter detta kommer vi att hålla ett videokonferensmöte den 5:e bara för årsmötesförhandlingarna.

Arla hæver mælkeprisen – men kun i Sverige

Arlas pris for både økologisk og konventionelt produceret mælk hæves i Sverige fra den 1. april. På Arlas øvrige markeder forbliver prisen uændret, da corona-pandemien skaber usikkerhed.

Arlas acontopris i Sverige øges med 2,58 øre per kilo for både økologisk og konventionel mælk fra april. Det betyder, at acontoprisen for konventionel mælk vil være 360,6 øre / kg, og for øko-mælk 433,3 øre / kg.

Det skriver atl.nu, som også fortæller, at på Arlas øvrige markeder har den nye valutakurs for kvartalet en negativ indflydelse på mælkeprisen med -0,03 danske øre i Danmark og -0,14 pence i Storbritannien.

– Hele den globale økonomi overskygges af virkningerne af corona-pandemien og de foranstaltninger, der er truffet af regeringer over hele verden for at forhindre spredning af infektionen. Mejerimarkedet er ingen undtagelse med udsving i både efterspørgsel og priser i alle produktkategorier og markeder. Det er dog for tidligt at bedømme, hvad den samlede indvirkning på mejerimarkedet vil være, skriver Arlas ledelse i en kommentar, hvor det også understreges, at:

– Alt fokus lige nu er på at sikre, at strømmen af ​​mælk og produkter fra gård til kunde fortsætter, og at vores forretning fungerer. Inden virkningerne af den aktuelle situation er klare, er udsigterne for mælkeprisen i de kommende måneder usikre.

Mejerierne er enige: Kosläpp uden publikum

Af frygt for spredning af coronavirus har de store svenske mejerier besluttet at aflyse årets Kosläpp, der traditionen tro trækker tusindvis af gæster.

Køerne kommer naturligvis på græs til foråret, men i år bliver det uden publikum. Det besluttede Arla den 13. marts. Skånemejerier fulgte efter den 19. marts. Og den 23. marts kunne også Norrmejerier fortælle, at man havde besluttet af aflyse publimkumseventen for at undgå spredningen af coronavirus.

Sidste år havede Arlas cirka 50 landmænd besøg af 170.000 gæster. Hos Skånemejerier og Normejerier deltog begge steder omkring 20.000 mennesker fordelt på hver 20 gårde. De seneste år er Kosläpp blevet meget populært. Flere Arla-gårde var sidste år allerede fuldt booket af besøgende under en time efter, at registreringen var givet fri.

– Vi følger opmærksomt myndighedernes henstillinger og ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at reducere spredningen af virussen. Det er en trist besked at give, men vi håber og tror, at alle forstår, siger Anette Gregow, kommunikationsdirektør i Skånemejerier. Samme melding lyser fra de andre mejerier.

Da Sverige som bekendt er et stort land, så er der også forskel på, hvornår køerne kommer på græs fra syd til nord. I det milde Skåne kommer køerne ud i løbet af april og maj, mens køerne i Norrland typisk venter til maj-juni.

Samlet information om corona-kirisen til fødevarevirksomheder

Spredningen af coronavirussen fortsætter i Sverige og resten af verden. Myndigheder og organisationer gør sit for at afbøde konsekvenserne af krisen, men med næsten dagligt nye tiltag, kan det være svært at holde trit med råd og regler. Livmedelsföretagen, som er branche- og arbejdsgiverorganisation for fødevareindustrien i Sverige, har samlet en række artikler om coronakrisen — med relevant information til virksomhederne i fødevarebranchen. Her kan du for eksempel læse om de skattemæssige konsekvenser af corona eller se, hvordan du ansøger om midlertidigt lønstilskud.

Spørgsmål vedrørende selve sygdommen henviser organisationen til sundhedsmyndighederne.

Læs mere HER

Järna Mejeri stopper produktionen

Järna Mejeri har valgt at stoppe driften pr. 28 februar 2020 af økonomiske årsager.

Virksomheden er hverken gået konkurs eller likvideret, men ifølge selskabets formand er Juhani Selvani er mejeriet sat på pause.

– Mejeriet er blevet sat på vågeblus af økonomiske grunde. I øjeblikket har vi ikke en ny plan for fremtiden, skriver han i en e-mail til Food Supply.

Allerede i september opsagde Järna Mejeri sine aftaler med de tre lokale gårde, der leverede mælk til mejeriets sortiment af friske, biodynamiske mælkeprodukter.

39,5 procent af Järna Mejeri ejes af Vidarstiftelsen, der også ejer den økologiske fødevarevirksomhed Saltå Kvarn, der ligger tæt ved mejeriet i Södermanland syd for  Stockholm.

Mejeriet blev etableret i 2012, men blev året efter ramt af en større brand. I 2015 blev det genåbnet.

En af de tre gårde, der leverede mælk til Järna Mejeri, er Ullberga Gård, som allerede har indgået en aftale med firmaet Fioridlatte Food om distribution af deres upasteuriserede biodynamiske mælk.

Læs mere HER

Sveriges dyrevelfærd er helt i top

I følge organisationen World Animal Protection ligger Sverige i toppen over lande med den bedste dyrevelfærd. Især gives der høj score for dyrevelfærden blandt landbrugsdyr, hvor Sverige sammen med Østrig ligger øverst.

Sveriges dyrevelfærd når det næsthøjeste niveau i rangeringen, som den internationale dyrevelfærdsorganisation World Animal Protection har foretaget. Foruden Sverige når Danmark, Holland, Storbritannien, Schweiz og Østrig den næsthøjeste rangering ’B’, som betyder, at det pågældende land har god dyrevelfærdslovgivning, men at der er plads til forbedringer.

Men når man ser på, hvordan landene rangerer for dyrevelfærd i landbruget, når kun Sverige og Østrig dette niveau. Rapporten påpeger, at svensk dyrevelfærd på mange områder går længere en EU’s regler.

Også Jordbruksverket udsender aktuel information om dyrevelfærd i denne uge, nemlig en rapport over de forskningsprojekter, der har fået støtte de seneste to år.

I årene 2017-2019 blev der tildelt i alt 15 mio. SEK til 19 forskellige forskningsprojekter for at styrke dyrevelfærd og konkurrenceevne.

– Støtten har ført til ny viden, der kan øge dyrevelfærd og konkurrenceevne i svensk fødevareproduktion, siger Helena Elofsson, leder af dyrevelfærd ved det svenske landbrugsagentur.

De støttede projekter har handlet om forskning på forskellige arter, fisk, svin, kylling, kvæg, kalkuner, æglæggende høner og lam. Læs mere HER

Norrmejerier: ’Et langt fra tilfredsstillende resultat’

Svenske Norrmejerier opsummerer 2019 med et nulresultat, hvilket ifølge vd Anders Fredriksson er, ’et langt fra tilfredsstillende resultat’.

Norrmejerier har offentliggjort sit årsregnskab for 2019. Resultatet efter finansielle poster viser minus 260.000 SEK, hvilket betegnes som et nulresultat. Salget var dog næsten 119 mio. SEK højere end sidste år, og mælkevejningen sluttede på niveau med 2018.

På trods af en god afslutning på året nåede mejeriet ikke sine mål for 2019. Omsætningen steg, men omkostningerne var højere end forventet. Årets første halvdel bød på produktionsproblemer på grund af forældet udstyr og problemer i pulveranlægget. Dette, i sammenhæng med at forbruget af mælk og fløde faldt, var de største årsager til tabet.

I løbet af året er betalingen pr. kg indvejet mælk (inklusiv økologisk) faldet, og den gennemsnitlige mælkepris i 2019 var 13 øre lavere end gennemsnittet for 2018.

– Vi er ikke tilfredse, siger Ulla Bergström, formand for Norrmejerier. Det faktum, at vi i løbet af året blev tvunget til at reducere betalingen for mælk, stemmer ikke overens med vores ambitioner. Nu er vi i gang med nye partnerskaber, en ny forretningsstrategi og fuldt fokus på at sikre, at vi som ejere får afkast for vores investeringer i foreningen, og at betalingen kan øges.

I efteråret 2019 besluttede Norrmejeriers bestyrelse en ny forretningsstrategi, bestående af fire elementer: Klarere prioritering af sortiment og mærker ud fra et lønsomhedsprincip. Fortsat vækstfokus på Västerbotten-ost. Øget fokus på produktivitet. Øget fokus på bæredygtighed.

Læs mere HER

Test for salmonella i tankvognsmælk viser regional variation

I efteråret 2019 har Statens veterinärmedicin anstalt (SVA) gennemført en landsdækkende, anonym screening af tankvognsmælk for at teste den for antistoffer mod salmonella. Forekomsten er generel lav, men med regionale forskelle.

Mælkeprøver fra alle landets malkekobesætninger er blevet undersøgt, og det er anden gang, at der er foretaget en så omfattende undersøgelse i Sverige, skriver Jordbruksverket i en pressemeddelelse. Sidste gang var 2013. Resultaterne for 2019 viser, at salmonellaforekomsten generelt er lav blandt landets malkebesætninger. Antistoffer mod salmonella blev kun påvist i fire procent af prøverne. Forekomsten varierer imidlertid mellem nul og 24 % i forskellige regioner. Den højeste forekomst af salmonella-positive besætninger blev fundet på Öland og Gotland. Her er tale om to forskellige typer salmonella. Særligt resultatet på Gotland er overraskende i forhold til den forrige undersøgelse. Derfor vil der komme en opfølgende test på Gotland i foråret.

Myndighederne vil ikke foretage stikprøver med for at identificere enkeltbesætninger som følge af tankmælksresultaterne.

– Tankmælksundersøgelser skal give et samlet billede af salmonellasituationen i landet og til at opfange eventuelle regionale ændringer. Det giver os mulighed for at lede rådgivningsindsatsen, hvor der er størst behov for dem, siger Märta North, der er chef for infektionsbeskyttelse i Jordbruksverket.

Salmonella bekæmpes primært af hensyn til folkesundheden. De fleste mennesker smittet med salmonella er smittet i udlandet, og stikprøver i kontrolprogrammet viser, at svenskproducerede fødevarer i princippet er fri for salmonella.

Læs mere HER

Norrmejerier og Fontana vil samarbejde om udvikling af Grilloumi®

Norrmejerier og den svenske familievirksomhed Fontana Food med cypriotiske rødder indleder samarbejde om Fontanas grillost Grilloumi®.
Samarbejdet betyder, at Fontana fra efteråret 2020 vil investere kraftigt i sit eget brand, Grilloumi®, der er en serie af grilloste, som nu får følgeskab af en svensk variant, der udelukkende er baseret på mælk fra norrland, fremstillet af Norrmejerier i tæt samarbejde med Fontana.
– Vi ser store muligheder for at kunne imødekomme forbrugernes ønske om en svensk madost og samtidig styrke den norrlandske mælkeproduktion, siger Anders Fredriksson, administrerende direktør i Norrmejerier i en pressemeddelelse.
– Vi er virkelig begejstrede for dette samarbejde med Fontana Food, en solid familievirksomhed, der deler vores værdier om at lave gode produkter med høj kvalitet, tilføjer han.
Fontana Food er grundlagt af Frixos Papadopoulos i 1978 – et par år efter han kom til Sverige fra Cypern. Hans søn Loizos Papadopoulos, der i dag er Vd, udtaler:
– Vi er og vil altid være stolte af vores cypriotiske rødder og vores nationale ost, Halloumi. Men med denne spændende lancering og vores gode samarbejde med Norrmejerier vil vi kunne opfylde alle markedets behov og fortsætte med at levere det, som vores forbrugere og kunder beder om.
Læs mere HER