Pris för bästa examensarbete

Mejeritekniskt Forums Pris för bästa examensarbete*

Har du handlett en examensarbetare/projektarbetare eller varit involverad i ett studentprojekt som du anser har betydelse för mejeribranschen? Välkommen att nominera studenten till Mejeritekniskt Forums pris!
Mejeritekniskt Forum belönar årligen student|er som har gjort ett betydande arbete inom forskning eller industri för den svenska mejeribranschen. Priset delas ut till studenter som har genomfört ett examensarbete eller projektarbete inom mejeriområdet under de senaste åren och kan omfatta alltifrån teknologi och teknik till kvalitet och konsumtion.
Priset delas ut årligen vid föreningens årsmöte och består av ett hedersomnämnande samt resa till årsmötet med övernattning och middag för studenten.

Pristagaren skall vara svensk medborgare, men kan ha studerat både i Sverige eller utomlands. Studenter kan inte själva söka priset, utan skall nomineras av handledare/projektmedlem. Nomineringen skall innehålla:

  • Beskrivning och motivering av nyttan för näringen/forskningen med arbetet
  • Abstract / sammanfattning skall bifogas
Nomineringen skickas via mail eller post till föreningens sekreteriat senast den 1 november. Beslut fattas av styrelsen i december.
Välkommen med din nominering!
STYRELSEN
*) eller motsvarande arbete