Årsmötet 2018 – rapport

Årsmötet i Mejeritekniskt Forum går i kamratskapets tecken, men också med stort utrymme för kunskapshöjning och så var det i år också.

Som seden bjuder samlas vi på kvällen för samvaro och för att äta och dricka gott. Denna gång hade vi förlagt årsmötet till Tylöbäck Hotell och Konferens i Halmstad och därför samlades vi i deras matsal, först för en välkomst drink och sedan för middag. Vi var 39 personer till middagen. Att döma av ljudnivån var middagen lyckad.

Nästa dags morgon klockan 8 var det så dags för själva årsmötet som följer sin givna dagordning. Som framgår av protokollet, som kommer att publiceras när det justerats, fick styrelsen ansvarsfrihet och de styrelsemedlemmar som stod för omval valdes om. Resultatet blev att styrelsen är oförändrad 2018.

Under punkten övrigt diskuterades livligt föreningens framtid och styrelsen och valberedningen fick uppdraget att arbeta med denna fråga och att komma med förslag till inriktning och styrelsebemanning inför framtiden.

Därmed gick vi över till dagens kunskapsinhämtning. Först ut var Annelie Eklöw som fått stipendium att åka till Australien för att fördjupa sig i frågan allergener. Hon beskrev för oss att det finns mycket vi måste göra framöver när det gäller detta. Hennes skriftliga rapport finns här.

Vi kunde i år för första gången dela ut Tetra Paks Pris för Framsteg inom Mejeriteknik som vi tilldelat Jonas Edén för hans arbete ”Process optimisation for design of dairy emulsions – effect on foaming properties” vid Lunds Universitet. Fredrik Innings från Tetra Pak berättade om bakgrunden till priset och det kan du läsa här. Därefter kunde föreningens ordförande Bengt Palmqvist överräcka det fina diplomet till Jonas, som dessutom får 20.000 kronor. Jonas berättade sedan i korthet om sitt arbete och sa att de som önskar få ett exemplar av hans avhandling kontaktar honom på mail.

Vi kunde ifjor med föreningens stipendier skicka en doktorand och tre sistaårsstudenter vid Livsmedelsteknik, LTH till att delta i Nordisk Mejeri Kongress. Maria Hedlund berättade om vad hon och de övriga tre fått ut av sitt deltagande och det var tveklöst väl använda pengar. Hennes och övriga stipendiaters rapporter finns här.

Efter pausen var programmets fokus branschens behov av utbildad personal. Detta behov har blivit alltmer akut så därför har LRF Mjölk tillsammans med representanter för mejeriföreningarna startat ett arbete med att inventera behoven och komma med förslag till åtgärder. Arbetsgruppen leds av Helena Lindmark Månsson, LRF Mjölk som berättade om gruppens arbete för oss.

Jörgen Grauss från Arla Foods ingår i gruppen och har engagerat sig hårt för dessa frågor. Han berättade om samarbetet med Lernia om utbildningen av mejerister som de håller i. Den innehåller bland annat utbildningsmoment som sker på Kold College. Tyvärr har det varit problem med att fylla kvoten om 18 men Jörgen var ändå optimistisk om fortsättningen.

Mötesdeltagarna är mycket engagerade i frågan så därför blev det en ivrig debatt efter inläggen.

Vi förflyttade oss därefter till Wapnö där VD Lennart Bengtsson berättade om sina idéer och tankar för framtiden. Tydligt är att man aldrig vilar på lagrarna utan hela tiden försöker finna nya sätt att ta tillvara värdet av det som djuren och markerna och inte minst människorna på företagen kan producera, hela tiden med ett kretsloppstänkande.

Efter en välsmakande lunch gjord av det som Wapnö kan producera fick vi så se delar av detta mångfacetterade jordbruksföretags verksamheter.

Dokument