Mindre metan med havre i foderet

Forsøg ved Sveriges Landbrugs Universitet (SLU) viser, at havre i stedet for byg i koens foder, mindsker produktionen af metan i koens mave.

Engang var havre den mest almindelige korntype i mælkekøernes foder i Sverige, men i dag er byg meget mere almindeligt. Undersøgelser viser imidlertid, at mælkeudbyttet er mindst lige så højt med havre som med byg. Samtidig viser undersøgelser, at metanproduktionen er lavere ved brug af havre.

I forsøg på SLU blev otte sorter af henholdsvis havre og byg malet og blandet med græsensilage. Prøverne blev fyldt på glas, som indeholdt mavevæske fra malkekøer, hvorefter flaskerne blev anbragt i et vandbad på 38 ° C i 48 timer. Herefter blev der taget gasprøver fra flaskerne, og produktionen af metan blev estimeret for de forskellige blandinger. De havrebaserede foderprøver reducerede metanproduktionen med 9% sammenlignet med dem, der indeholdt byg.

Resultaterne viser altså, at havre i stedet for byg i foderet har potentialet til at reducere produktionen af metangas i koens vom og derved bidrage til lavere methanemissioner. Efterfølgende fodringsundersøgelser har givet lignende resultater. Det skriver SLU i en pressemeddelelse.

Læs mere HER

Arlas chef för Supply chain, Sami Naffakh, lämnar Arla

Sami Naffakh, Arlas chef för Global SupplyChain, lämnar kooperativet för en liknande roll på Reckitt Benckiser Group. Han lämnar Arla den 30 juni och börjar på Reckitt Benckiser den 1 juli.

Sami Naffakhbörjade på Arla i januari 2018 och har lett ett antal program för att fortsätta förändringen av kooperativets globala Supplychain, inom bland annat transporter och produktion. Arbetet har inkluderat en omstrukturering av organisationen för att stärka integrationen med företagets affärsverksamheter”Europe” och ”International”, att driva genomförandet av Arlas Calcium-program, som innebär omfattande effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar, och attgenerellt förbättra produktiviteten i alla delar av företagets transport- och produktionsdelar.

Arlas koncernchef Peder Tuborgh kommenterar:

”Sami har varit drivandenär det gällerframgångarna förvårtförändringsprogram Calciuminom alla delar av Supplychain. Han har dessutom spelat en nyckelroll i vårt arbete med anledning av Covid-19-pandemin, när vi har arbetat snabbt för att säkerställa tryggheten för människor och verksamheter, så att vi kan fortsätta att tillhanda hålla produkter till våra många kunder runt om i världen under denna utmanande tid. Jag vill tacka honom för det ledarskap som han har visat och hans personliga bidrag till företaget och koncernledningen. Jag önskar honom allt gott i hans nya roll och framtida karriär. ”

Peder Tuborghberättar att företaget söker en ersättare för Sami Naffakh. Anledningen till att det här beskedet kommer så nära inpå slutdatumet beror på att både PederTuborgh och Sami Naffakhville minimera distraktionen inom SupplyChain-organisationen eftersom den har varit fullt fokuserad på att hantera Corona-krisen.

Sami Naffakh säger:

”Jag är mycket glad över min tid inom Arla. Att arbeta i ett mejerikooperativ har gett mig möjlighet att utöka min kunskap med fler länkar i värdekedjan, och det har gett mig chansen att uppleva det starka driv som mina Arlakollegor har för att skapa ett starkt resultat till våra ägare Arlabönderna. Det är alltid lite sorgligt att säga adjö, men jag vet att jag lämnar ett starkt team och ett starkt företag. Jag önskar Arla och dess ägare all framgång i framtiden.”

Norrmejerier holdt digital generalforsamling

Norrmejeriers generalforsamling den 2. juni  blev, ligesom hos mange andre organisationer, afholdt digitalt på grund af Corona-pandemien. Men formatet hæmmer diskussionslysten, mener formand Ulla Bergström.

 

51 ud af 51 mulige delegerede deltog i Normejeriers digitale generalforsamling den 2. juni. Forsamlingen besluttede enstemmigt at støtte bestyrelsens forslag om fordelingen af 2019-resultater.

– Det digitale format har fungeret godt, men det kan være svært at få de gode diskussioner, der er en forudsætning for et godt medlemsdemokrati, siger Ulla Bergström, Norrmejeriers formand. Generalforsamlingen besluttede derfor at udskyde diskussionen af resolutionsforslag til en ekstra generalforsamling i efteråret, hvor det forhåbentlig vil være muligt at mødes fysisk.

Ulla Bergström fra Svensbyn (Norrbotten) blev genvalgt som bestyrelsesformand, og Göran Olofsson, Ånäset (Västerbotten) blev valgt til næstformand.

– 2019 var et udfordrende år for foreningen. Men vi ser, at støtten til det lokale landbrug øges, og diskussioner om lokal fødevareforsyning er nu højt på dagsordenen. Med en stabil efterspørgsel fra forbrugere, virksomheder og den offentlige sektor kan vi fortsætte med at holde landbrugene i live. For hvem kan bedre end vi tage ansvar for bæredygtigt landbrug og for at producere vores egen mad i Sverige og i Norrland, sagde formanden

Norrmejeriers generalforsamling besluttede enstemmigt bestyrelsens forslag til fordeling af resultatet. Forslaget betyder, at der ikke udbetales noget udbytte, fortjenesten bliver i foreningen som disponibelt overskud, der overføres i regnskabet.

Læs mere HER

 

Aftale i ostekrigen

Den årelange strid om retlighederne til ostene Herrgård, Grevé og Präst er slut. Det skriver Atl.nu efter, at Svensk Mjölk har besluttet, at mælkeproducenterne i Skånemejeriers økonomiske forening skal være medejere af varemærkerne.

Ostekrigen, som konfliktens er blevet kaldt, begyndte, da det franske mejeriselskab Lactalis købte Skånemejerier i 2012. Det såede tvivl om, hvorvidt Skånemejerierne måtte fremstille ostene Herrgård, Grevé og Präst, der som udgangspunkt skal produceres af svensk mælk og efter fastlagte retningslinjer.

Ostekrigen udviklende sig til langt juridisk tovtrækkeri, som nu er endt med en aftale om fordeling af aktier i selskabet Svenska Ostklassiker AB. Virksomheden ejer rettighederne til Herrgård, Grevé og Präst og licenserer dem på markedet.

Ejerskabet af det nye selskab er baseret på mælkeindvejning i Sverige, hvilket betyder, at Arla har erhvervet et majoritetsejerskab.

Ulla Bergström, formand for Norrmejerier, gør opmærksom på, at Norrmejerier og Skånemejerier, tilsammen producerer flest af mærkevareostene. Derfor havde hun gerne set aktionæraftale om regulering af gensidige rettigheder og forpligtelser.

– Vi, som har udviklet store forretninger på baggrund af ostene, føler os usikre. Vi ved for eksempel ikke, om Arla vil være garant for, at der skal bruge svensk mælk i ostene, siger hun.

Læs mere HER (kun for abonnenter på Atl)

https://www.atl.nu/lantbruk/bracklig-fred-i-ostkriget/

 

 

Fakta om ejerskabet i Svenske Osteklassikere AB

Arla: 67,90 procent

Skånemejeriers ekonomisk förening: 15,35 procent (Foreningen består af mælkeproducenter, der leverer til Skånemejerier AB. Det er altså ikke mejeriet, men producentforeningen, der opnår medejerskab til varemærkerne)

Norrmejerier: 7,65 procent

Falköping: 8,08 procent

Gäsene Mejeriforening: 1,02 procent

Kilde: Atl

Støtte til mælkeproduktionen i Nordsverige øger produktiviteten

Mejeribruget i det nordlige Sverige modtager national støtte som kompensation for at have et hårdere klima og længere transporter end i resten af landet. Og støtten virker viser ny rapport fra Jordbruksverket.

Jordbruksverket har udbetalt lidt over 417 mio. SEK i national støtte i 2019 til landbruget i Nordsverige. Størstedelen af støtten, ca. 92 pct., går til mælkeproduktion og til transport af mælk til mejerierne.

– Vi ved, at national støtte er vigtig for landmænd i den nordlige del af landet. Dette bekræftes hvert år, når vi udarbejder årsrapporten og ser virkningerne af støtten, siger Rebecka Arveström, Jordbruksverkets  miljöersättningsenhet.

De fleste støttemidler går som nævnt til mælkeproduktion. Produktionen steg i løbet af året i støtteområdet med 2,2 procent, mens mælkeproduktionen i andre dele af landet faldt med 2 procent. Stigningen i produktionen kan forklares med øget produktivitet. I de senere år har mælkeproduktionen i støtteområdet oplevet en stærkere udvikling end i resten af landet.

Overfor EU har Sverige ret til at yde langsigtet national støtte for at bevare traditionelt landbrug i specifikke regioner, hvor betingelserne for landbrug er dårligere. Hvert år rapporterer Sverige virkningerne af støtten til EU-Kommissionen, og derfor har Jordbruksverket udarbejdet ’Årsrapport for den nationale støtte til landbrug i det nordlige Sverige 2019.’

Læs mere HER, hvor du også kan downlade rapporten.

Norrmejerier utser hållbarhetsdirektör

Norrmejerier utser sin första hållbarhetsdirektör, som också tar plats i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin Karlsson ska leda arbetet mot Norrmejeriers långsiktiga mål: att göra Norrland till en klimatpositiv zon med en levande livsmedelsproduktion.

–   En hållbar utveckling av Norrland förutsätter att vi agerar hållbart genom hela näringskedjan, från mjölkgården, via mejeriet, fram till att konsumenten återvinner förpackningen. De norrländska mjölkgårdarnas betydelse för den lokala livsmedelsförsörjningen och ett hållbart Norrland får inte underskattas. Jag är både glad och stolt över att nu få leda det viktiga arbetet, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.

Anna-Karin Karlsson har tidigare varit ansvarig för Norrmejeriers hållbarhetsprogram och får nu i uppdrag att integrera hållbarhetsarbetet i hela företaget. Hon är i grunden livsmedelsagronom och har arbetat på Norrmejerier sedan 1995, bland annat som affärschef för färskvaror och som marknads- och innovationschef.

–   Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Därför behöver vi sätta hållbarhetsarbetet högst upp på agendan och Anna-Karins breda erfarenhet ger oss bästa möjliga förutsättningar att kunna ta nästa steg, säger Anders Fredriksson, vd på Norrmejerier.

Norrmejerier har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan företaget grundades 1971. För att minska miljöbelastningen började exempelvis Norrmejerier tidigt att samdistribuera sina produkter tillsammans med andra livsmedel. År 2005 investerade företaget i en biogasanläggning vid Umeå mejeri för att driva på utvecklingen mot fossilfria mejerier.

Norrmejerier har ett hållbarhetsprogram som sträcker sig till 2030 med sikte på att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ. För att bidra till att göra Norrland till en klimatpositiv zon arbetar Norrmejerier i dag främst med att fasa ut fossila energikällor och drivmedel, främja den biologiska mångfalden, minska matsvinnet och öka livsmedelsförsörjningen i Norrland.

Två nydisputerade i Lund

Två doktorsavhandlingar har nyligen försvarats vid  Department of Food Technology, Engineering and Nutrition Lund University, handledda av Maria Glantz, PhD, Associate Professor, Programledare Livsmedelsteknisk högskoleutbildning och av Marie Paulsson, Professor at Department of Food Technology, Engineering and Nutrition.

  • Functionality of spray-dried whey protein powders – Surface composition, particle morphology and rehydration av Ida-Marie Andersson
  • Non-coagulating milk from Swedish Red Dairy Cattle – Influence of milk composition, physical properties and genetic parameters av Kajsa Nilsson

Avhandlingarna finns tillgängliga HÄR respektive HÄR

Nu flyder mælken igen i Rastens Mejeri

Efter to års pause tapper Rastens Mejeri atter mælk, som leveres dagsfrisk til de lokale butikker i Jämtland.

Den 8. maj kunne Rastens Mejeri på sin facebookside vise en video af, hvordan mælken igen bliver tappet i mejeriet — efter to års pause, hvor osteproduktionen har stået øverst på dagsordenen.

Rastens Mejeri udenfor Östersund i Jämtland blev startet i 2015 af Daniel og Malin Lärkert. Mejeriet producerede uhomogeniseret mælk fra gårdens ca. 150 egne køer.

Det startede som en stor succes, men så gav en fejl i en robot afsmag til mælken, og parret måtte starte forfra med nyt udstyr og nye kunderelationer. Oveni skete det, at Daniels far, der passede tapperiet blev ramt af sygdom, og derfor valgte familien at satse på osteproduktion og et bredt sortiment af smør, fil mm. — fremfor at tappe mælk.

Rastens Mejeri har haft pæn succes med bl.a. sin gårdost og sin eldost og er ude i 35-40 butikker. Desuden sælger man fra egen gårdbutik. Alligevel kom mejeriet ud af 2019 med en et underskud. Nu satser mejeriet atter på mælken, som foreløbig er kommet på hylderne i Ica Vallhalla, Ica Maxi, Ica Kvantum og Ica Odenhallen. I første omgang i 2 liters dunke og snart i 1 liters dunke.

Mejeriet har købt egen kølebil, så man selv kan levere mælken til butikkerne, hvilket giver mulighed for at levere samme dag, mælken kommer fra køerne.

Følg med på mejeriets facebookside HER

 

 

Arla strammer op om dyrevelfærden i sit kvalitetsprogram

Hver gård med dårlig dyrevelfæd er en fiasko for os, siger Patrik Hansson, administrerende direktør for Arla Sverige i kølvandet på tv-udsendelsen Uppdrag granskning.

I januar afslørede SVT’ programmet Uppdrag granskning elendige forhold for køerne på en dårlig Arlagård i Hälsingland. Udsendelsen handlede om en enkelt gård, men rejste stor debat om ansvaret for køernes forhold. I sidste uge – onsdag den 13. maj — kom så en opfølgning på udsendelsen, hvor Uppdrag granskning havde fundet mere end 200 gårde med husdyr, hvor der havde været kritisable forhold (påtaler) i 2019, heraf 38 Arlagårde.

Patrik Hansson, administrerende direktør for Arla Sverige, deltog i tv-udsendelsen i onsdags og sagde blandt andet:

– Langt de fleste af vores gårde fungerer meget godt. Det ved vi fra de over 16.000 kontrolbesøg, vi har haft på gårdene, siden vi introducerede vores kvalitetsprogram Arlagården for 13 år siden. Men et par procent har tilbagevendende problemer. Det er ikke okay, og det er her, vi har fejlet. Hver gård med dårlig dyrevelfærd er en fiasko for os. Vi ønsker at finde disse hurtigere og handle mere tydeligt.

På Arlas hjemmeside fortæller Arlachefen uddybende, at man har udarbejdet en forbedret version af kontrol- og kvalitetsprogrammet, der starter udrulning i år. Den nye version har større fokus på dyrepleje, hvor hver ko kontrolleres fire gange om året, hertil kommer eksterne revisioner og uanmeldte besøg. På bedrifter, hvor der er problemer, vil der blive sat hurtigt ind på at løse problemerne i samarbejde med eksterne eksperter. Dårlig dyrevelfærd vil ikke blive accepteret.

– Vi har et ambitiøst mål om, at alle dyr skal have det godt, på alle 2.600 Arlagårde, hele tiden. Det er et stort ansvar, som vi deler med vores ejere landmændene, men jeg lover, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at komme dertil, siger Patric Hansson.

Læs mere HER.

Grådö Mejeri bejler til borgere og bønder i Gävleborg

Grådö Mejeri vil gerne være forbrugernes foretrukne, lokale mejeri i Gävleborg efter, at Gefleortens mejeri er blevet lukket. En artikel i Gefle Dagblad og en event i Gävle i denne uge er nogle at midlerne.

I mandags rullede en stor lastbil med mælk fra Grådö Mejeri ind i Gävle. Målet var at præsentere mejeriet og dets produkter for byens borgere og gerne rekruttere nogle af de bønder, der fortsat leverer til Arla, efter det lokale Geleortens mejeri er lukket.

– I næsten 70 år har vi arbejdet side om side med Gefleortens mejeri og har altid haft et godt samarbejde, ved flere lejligheder har det været ekstremt tæt på, at vi er blevet det samme firma. Nu er Gefleortens mejeri historie, vi lider sammen med vores kolleger på mejeriet i Gävle og er bekymrede for de svenske mejerieres fremtid, sagde Staffan Eklöv, leder af Grådö Mejeri i en pressemeddelelse i forbindelse med eventen. Han fortsatte:

– Det er på denne baggrund — og med blandede følelser — at vi tager dette skridt ind på Gävle-markedet, men da Arla oplyste, at Gefleortens mejeri vil lukke (annoncere i november 2019 red.), har vi modtaget mange forslag fra kunder og forbrugere om at tilbyde et fuldt svensk alternativ. Vi er taknemmelige for denne interesse og håber også på at kunne knytte mælkebedrifter i Gävle-området til os.

Fremstødet i Gävle var arrangeret i samarbejde med Matvärden, som er en forening, der arbejder udbredelsen af for at lokalt producerede fødevarer i Gävleborg. Læs mere på foreningens facebookside HER