Mejeriutbildning på Lunds Universitet

 

Utbildning inom mejeriområdet sker vid Lunds Universitet i samverkan med Arla Foods, Skånemejerier, Norrmejerier, LRF Mjölk och Tetra Pak.

Syftet är att ge deltagarna en fördjupning på högskolenivå inom mejeriteknologi och mejeriprocesser.

Målgruppen är personer verksamma inom mejerisektorn och närliggande verksamheter samt blivande civilingenjörer vid Lunds Universitet.

Utbildningen är uppdelad på två kurser: Mejeriteknologi samt Mejeriprocesser. Kursansvariga är Marie Paulsson (marie.paulsson@food.lth.se) och Maria Glantz (maria.glantz@food.lth.se). Välkomna att söka!

Läs mer

 

Lämna en kommentar