Mejeritekniskt Forum

Mötesplatsen för oss inom mejeribranschen i Sverige

Adresser

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Sekretariat

Sekretariatet finns hos:
Ulf Borgström
Ribersborgsvägen 14 C
21753 Malmö
Tel: 070 – 5350063
E-post:
mejeriteknisktforum@outlook.com
Bankgiro: 5099-8103
Org.nr: 802002-2748
Updated: 1 april, 2015 — 15:56
Mejeriteknisktforum © 2017 Frontier Theme