Årsmötet 2017–rapport

Årsmötet 2017 den 15 –16 mars inleddes som den senaste traditionen bjuder med en middag på kvällen innan vi samlades hos Skånemejeriers Malmömejeri klockan 8 den 16:e. Vi mottogs med värme av värdarna Kaj Grenrud och Thore Bengtsson.

De formella årsmötesförhandlingarna avlöpte snabbt under ordförandens ledning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, den ekonomiska förvaltningen godkändes, efter valet av styrelserepresentanter blev styrelsens sammansättning oförändrad och medlemsavgifterna förändrades inte. Länk till årsmötesdokumenten hittar du sist på denna sida. Protokollet publiceras när det har godkänts.

Stipendiaternas rapport

Ida-Marie Andersson och Kajsa Nilsson rapporterade från ”IDF Parallel Symposia 2016, Dublin 11-13 april Dairy Products Concentration & Drying Cheese Science & Technology”.

20170316_085745
MScEng. i bioteknik Ida-Marie Andersson, PhD student, Lunds Universitet, Projekt Rehydrering och Funktionalitet hos Vassleproteinpulver och MScEng. i bioteknik Kajsa Nilsson, PhD Student, Lunds Universitet, Projekt Genomisk selektion mot icke-koagulerande mjölk

Målet med deltagandet var att få ta del av den senaste forskningen och bredda kunskapen inom deras respektive forskningsområden samt etablera nya kontakter inom mejerisektorn.

Deras rapport finns på vår webb här

Rundvandring på Malmömejeriet

Kaj Grenrud inledde med att berätta om mejeriets bakgrund. Det byggdes 1982-84 och togs i drift 1/4 1984. Vid den tiden kostade det 165 Mkr att bygga och kapaciteten var 70 Mkg i en byggnadsyta på ca 20.000 m2.

20170316_094350
Kaj Grenrud berättar om Malmömejeriet

Mejeriet övertogs av franska Lactalis 2012 och har därefter byggts ut kraftigt. Idag är byggnadsytan 31.300 m2 och invägningen 208 Mkg. Antalet anställda är ca 240 stk och med visstidsanställda totalt ca 300.

Under rundvandringen fick vi se att mejeriets yta är väl utnyttjad med modern utrustning. Man ser inte mycket personal utan mest maskiner, tankar, ventiler och rör.

I ena änden av anläggningen reser sig ett nytt automatiskt höglager för 6000 pallar vilket behövs för att hantera mejeriets över 200 artiklar.

Hållbarhet och miljö

Armina Nilsson talade om Skånemejeriers arbete med hållbarhet och miljö

Armina Nilsson berättade om Skånemejeriers omfattande och målinriktade arbete med hållbarhet och miljö.

Dagens konsumenter efterfrågar i prioriteringsordning god djurhushållning, svensktillverkat, lokal produktion och ekologiska produktionsförhållanden.

Arbetet inriktas på hela kedjan från gård till bord. Ett nytt grepp är ett virtuellt besök på en av Skånemejeriers gårdar via länken:

https://www.skanemejerier.se/mjolkgardar/besok-en-gard/virtuellt-besok/

Bland andra engagemang som kan nämnas är uppställningen av bikupor för pollinering vilket är viktigt för såväl växter och djur och människor som ska äta grödornas frukter.

Arbetet med att öka fyllnadsgraden i lastbilarna, användningen av fordonsgas och biodiesel bidrar till kraftig minskad miljöpåverkan.

Grön el används och naturgas har ersatts med biogas.

Senaste nytt från forskningen i Lund

Här hoppas vi kunna återkomma med en sammanfattning inom kort.

Avtackning

Ordförande Bengt Palmqvist tackade Kaj Grenrud och Thore Bengtsson för ett fantastiskt värdskap

 

Mötesdokumenten