Årsmöte 2016

– hos Arla i Falkenberg

Vi var 45 medlemmar på årsmötet
Vi var 45 medlemmar på årsmötet

Det är verkligen inte varje år som ett nedlagt mejeri väcks till liv igen, men i Falkenberg har det skett. Då var det naturligt att årsmötet 2016 förlades dit.

Årsmötesförhandlingarna

Vi var inte mindre än 45 medlemmar på årsmötet. Många värdefulla synpunkter kom fram under mötet till hjälp för den nya styrelsen.

Nye ordföranden Bengt Palmqvist överräcker en liten present som ett tacksamhetsbevis för Lsses engagerade arbete. Ola var inte närvarande men får sin avskedsgåva av Håkan Andersson när han besöker Norrmejerier
Nye ordföranden Bengt Palmqvist överräcker en liten gåva som ett tacksamhetsbevis för Lasses engagerade arbete. Lasse visar klädsam blygsamhet. Ola Larsson får sin gåva av Håkan A vid besök på mejeriet.

Föreningen har under några år gått med underskott och så kan det inte fortsätta. Därför har styrelsen med kassören tagit fram en handlingsplan som presenterades för mötet. I planen, som stöddes av mötet, lämnas årsavgiften oändrad, avgift kommer att tas ut vid våra symposier och studiebesök, ersättningen till ordföranden, sekreteraren och kassören reduceras, revisorerna tar inte ut något arvode och webmaster tar mindre betalt. Detaljerna framgår av årsmötesprotokollet som läggs ut på webben när det är godkänt och justerat.

Dessutom kommer arbetet med att hejda medlemsminskningen fortsatt prioriteras av styrelsen.

Ordföranden Lars Moberger och ledamoten Ola Larsson lämnar styrelsen och till ny styrelse valdes:

  • Ordförande Bengt Palmqvist
  • Kassör Pehr-Eric Pehrsson
  • Sekreterare Ulf Borgström
  • Maria Glantz, vice ordf.
  • Lars Bergman, ordinarie
  • Håkan Andersson, suppleant
  • Jonas Edén, suppleant

Mötet hyllade de avgående styrelsemedlemmarna Lasse Moberger och Ola Larsson för deras engagerade arbete i föreningen.

Studiebesöket på mejeriet

Ystningstankarna
Ystningstankarna
Owe Jarlö berättar om projekt Falcon
Owe Jarlö berättar om projekt Falcon

Platschefen Owe Jarlö beskrev tankarna bakom återstarten av Falkenbergsmejeriet. En mycket viktig faktor var att Skövdemejeriets produktion av Cottage Cheese inte kunde ökas i befintlig anläggning där den ligger inklämd mitt i stan. Arla har inte kunnat producera den volym som efterfrågas. Då blev det aktuellt att flytta produktionen till Falkenberg som kan hysa en långt större produktion och som också tillåter en kommande expansion. Dagens maxkapacitet är 29.000 ton per år i Falkenberg.

Engagerad guide med intresserad publik i mejeriet
Engagerad guide med intresserad publik i mejeriet

Mycket av utrustningen i Skövde var tämligen ny och i gott skick och kunde flyttas, men ny utrustning har också köpts. Det faktum att produktionen skulle fortgå i Skövde samtidigt med avveckling och uppbyggnad av Falkenberg krävde särskild omtanke och god planering men skulle inte ha fungerat utan engagerad personal, påpekar Owe.

Rekrytering av ny personal i Falkenberg har gott bra. Inte mindre än 40 av Falkenbergs tidigare personal har återvänt, 15 har följt med från Skövde och några har kommit från det nedlagda Göteborgsmejeriet. Totalt arbetar ca 90 personer i Falkenberg.

Produktionen löper nu med full kapacitet och har gjort så sedan i höstas.

CAPEX Investeringar

Bengt Palmqvist berättade om hur investeringar hanteras inom Arlakoncernen. Här används stor systematik och IT, men i slutändan måste mänskliga bedömningar komma in. Tekniska investeringars resultat kan någorlunda säkert förutsägas men med marknadsinvesteringar är det ofta mycket osäkert. Det är ju svårt att förutse hur marknaden utvecklas.

Stipendiaten Elisabet Waak

Elisabet Waak ger oss insikt om vilka utmaningar som vi kan vänta oss
Elisabet Waak ger oss insikt om vilka utmaningar som vi kan vänta oss

Elisabet Waak fick föreningens stipendium för att åka till Kalifornien och studera trender inom mjölkprodukter och inte minst nya produkter som inte är mjölk men som är konkurrenter. Det har hon gjort med bravur, vilket framgick av hennes anförande. Läs hennes stipendierapport på http://mejeriteknisktforum.org/verksamhet/rapporter/

Stipendiaten Ida-Marie Andersson

Ida-Marie Andersson för här Diplom för Bästa Examensarbete av avgående ordföranden Lasse Moberger
Ida-Marie Andersson får här Diplom för Bästa Examensarbete av avgående ordföranden Lasse Moberger

För första gången delade Mejeritekniskt Forum ut Diplom för Bästa Examensarbete, läs mer. Hennes arbete har rubriken ”Development of Dairy Water-in-Oil-in-Water Emulsions”.

Ida-Maries examenarbete handlar om att utveckla dubbelemulsioner för olika applikationer i mejeriindustrin, vilket hon berättade för oss på mötet.

I sitt examensarbete visade Ida-Marie goda resultat på att framställa dubbelemulsioner av smörolja, mjölkprotein och stabiliseringsmedel genom att bestämma droppstorlek och stabilitet på den bildade emulsionen. I sitt arbete använde Ida-Marie partikelstorleksanalyser och mikroskopitekniker för analys av emulsionerna.

Dokumentation