Årsmöte 2014

 – I ostens tecken

Årsmötet 2014 gick i ostens tecken. Vi var 34 medlemmar och 5 gäster som träffades först på Scandic Hotel i Skellefteå och sedan dagen efter i Burträsk på mejeriet.

Årsmötesförhandlingarna avlöpte planenligt. Det blev dock en livlig diskussion kring den kommande Nordiska Mejeri Kongressen 2016. Styrelsen konstaterar att en kongress enligt den gamla ordningen nog inte låter sig arrangeras. Mötet gav stöd för att styrelsen arbetar vidare med att i andra former befrämja nordisk samverkan och kollegiala möten.

Vid mötet rapporterades att styrelsen beviljat fyra stipendier för studieresa till Gouda, Nederländerna. Där anordnas en nätverksträff för gårdsystare i hela Europa av FACE vilket står för Farmhouse and Artisan Cheese and Dairy Producers European Network. En av stipendiaterna, Kerstin Jürss, var med på mötet och hon och hennes make Claes var tillika föredragshållare vid symposiet i Burträsk.

Efter förhandlingarna höll en av förra årets stipendiater, Frida Gustavsson, ett mycket intressant och uppskattat anförande, dels om sin och kollegan Maria Glantz studieresa, men också om deras forskning rörande mjölkens egenskaper för osttillverkning, se nedan.

Efter denna start på mötet smakade maten och dryckerna vid middagen därefter alldeles utmärkt.

Dagen därpå tog huvuddelen av deltagarna bussen till Burträsk och mejeriet och där möttes vi av Ulf Greve med kolleger. Vi fick dels se mejeriets utbyggnad med nya avancerade maskiner och dels fick vi berättat om Västerbottensostens härstamning.

Efter en välsmakande lunch vidtog symposieprogrammet, vilket inleddes med att Ulf Greve initierat berättade om utbyggnaden och framtidsplanerna för mejeriet.

Björn SigBjörn berättade om det långvariga arbetet att få en stabil och god kvalitet på Västerbottensosten, ett arbete som hans far varit starkt engagerad i.

Martin Ragnars föredrag gav oss tankar kring vår svenska hårdost ärorika och mångfacetterade härkomst vilket vi bör ta tillvara bättre än hittills, ansåg han.

Sören Persson kom i sitt föredrag med utmaningar och uppmaningar till ostansvariga på våra företag, stora som små, att utveckla affären ost.

Kerstin och Claes Jürss önskade att samarbetet och kunskapsutbytet mellan de stora mejeriföretagen och gårdsmejerierna kunde utvecklas så att kunskapen om svensk ost förstärks på alla nivåer.

Avslutningsvis tackade ordföranden Lars Moberger arrangörerna bakom gårdagens och dagens aktiviteter för ett synnerligen intressant och givande program. Han riktade särskilt sitt tack till Ulf Greve och Ola Larsson från Norrmejerier och till Björn SigBjörn.

Bildspel från årsmötet


Klicka på helskärmläget nere till höger

Länkar till föredragens bilder:

Länkar till årsmötesdokumenten

Lämna en kommentar