Etikett: umeå

Första nya silo på plats vid Umeå mejeri

Norrmejerier har bytt ut en första av fyra silos för mottagning

Den nya dubbelställda silon väger cirka 15 ton och är 16 meter hög. Foto Mariann Holmberg / Norrmejerier

av mjölk. Nya silos blir dubbelställda med vardera två tankar om 60 kubik. Två kranbilar hjälptes åt med lyftet av den cirka 15 ton tunga och 16 meter höga pjäsen.

– Lyftet gick enligt plan och vädret var perfekt, säger Micael Höglund, projektledare vid Umeå mejeri.

Närmaste fabrik för bygge av silos finns i Litauen och frakten därifrån har tagit flera dagar med extra bred och extra lång specialtransport.

Umeå mejeri har nio siloplatser för mottagning av mjölk. Fyra av befintliga silos byts ut av åldersskäl. Två silos skickas för återvinning av rostfritt stål och två kan återanvändas inom mejeriet för andra ändamål.

– Dubbelställda silo ger oss bättre möjlighet för mottagning av mjölk med flera kvaliteter. Idag gör vi endast skillnad på eko och konventionell mjölkråvara, berättar Micael Höglund.

Ny förpackningsutrustning till Norrmejerier

Norrmejeriers styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om investeringar och effektiviseringar i flera steg fram till 2020. I den första fasen, redan till våren, görs byte av förpackningsutrustning i Luleå till konsumentvänliga förpackningar med skruvkork. 2017 sker en utbyggnad av Umeå mejeri för motsvarande förpackningssystem.

För att uppnå en kostnadseffektiv produktion kommer samtliga produkter i små serier förläggas till Umeå mejeri. Både Luleå och Umeå kommer hantera volymprodukter som mjölk och fil. En förskjutning av produktionen mot Umeå mejeri är naturlig då Norrmejerier expanderar sin försäljning söderut.

Nya maskiner och strukturella förändringar påverkar bemanningen. Med moderna förpackningsmaskiner kommer Umeå mejeri klara en större produktionsmängd med samma bemanning som idag. I Luleå är det nödvändigt med en minskning med mellan 25 och 30 tjänster, vilket beräknas ske under 2018

imageI och med en nödvändig förnyelse av Norrmejeriers maskinpark för färskvaror är det naturligt att satsa på en förpackning med skruvkork.

– Söderut har så gott som alla mejeriförpackningar idag skruvkork. Det är en utveckling som inte går att bromsa. Vi kan inte riskera att tappa konsumenter på grund av att vi inte har en tillräckligt attraktiv förpackning, säger VD Hans-Åke Hammarström.

Invigning av 150 Mkr-investering i Umeåmejeriet

I augusti 2014 invigde Norrmejerier en utbyggnad av Burträsk mejeri för 190 miljoner kronor för att kunna öka produktionskapaciteten för Västerbottenost. Den anläggning som nu invigs till en investeringskostnad om 150 miljoner, vid Umeå mejeri är en fortsättning och ger möjlighet till ett helt nytt koncept för alla Norrmejeriers ostar: Västerbottensost, Herrgård, Präst och Greve, med bland annat konsumentvänliga förpackningar och ökad kapacitet, bättre arbetsmiljö, mindre transporter med mera.

– Just nu är det extra tufft med rysk handelsblockad och ett europeiskt mjölköverskott, speciellt på ostsidan där konkurrensen med importerad lågprisost har hårdnat. Med den här anläggningen kan vi göra vår råvara ännu mer rättvisa genom att leverera ost i förpackningar som vi är säkra på att våra kunder och konsumenter kommer gilla, berättar Henrik Wahlberg, Norrmejeriers styrelseordförande.

Den nya produktionsmiljön ligger i 4200 kvm nybyggda lokaler och har en process där ostens optimala beskärning beräknas med laser och skärs med en kniv vässad med ultraljud. Norrmejerier presenterar även ett nytt koncept av lättöppnade och stängningsbara förpackningar med en design som ska locka konsumenter att välja ett norrländskt utbud. Nytt är också att Norrmejeriers ostar Herrgård, Präst och Greve från september även säljs på riket.