Etikett: tine

TINE satsar på biogas från kogödsel

TINE vurderer å etablere eget biogasselskap som med kumøkk skal lage drivstoff og energi til selskapets biler og meierier. Lønnsomhet og miljøfordeler kan bli betydelige, viser en rapport fra konsulentselskapet Rambøll.

–Biogassmarkedet i Norge er i vekst både med hensyn til antall aktører og produksjon. Samtidig ser vi stort engasjement blant både offentlige myndigheter og privat næringsliv. TINE kan med våre naturressurser og verdikjede ta en posisjon og bidra til både bedre miljø og økonomi, sier konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i TINE, LarsGaltung.

I fjor høst lanserte TINE #KUKRAFT på transportsiden hvor egne biler kjører på biogass laget av kumøkk i samarbeid med Skagerak Energi og Greve Biogass. Nå faser TINE inn fornybar biogass laget av egne kyr på meieriet på Sem som ledd i en langsiktig og helhetlig biogass-satsing.

More Jarlsberg to Ireland

Dairygold welcomes An Bord Pleanála’s decision to grant permission for the development of state of the art facilities for the manufacture of Jarlsberg® cheese in Mogeely, Co. Cork.

The proposal involves a commercial partnership between Dairygold and TINE SA, Norway’s largest farmer owned dairy Co-Operative and owner of the Jarlsberg® cheese brand. Under the proposal TINE SA will invest in the development while Dairygold‘s investment in the project will provide a Brexit-proof route to market for locally produced milk.

Dairygold, through its strategic partnership has been manufacturing Jarlsberg® cheese, on behalf of TINE SA, in Mogeely for a number of years. This new dedicated Jarlsberg® factory will significantly increase production capacity with a potential to produce up to 20,000 tonnes annually. The cheese produced at the new facility will be exported to Europe, the US and further afield.

TINE endrer merking til «Best før, men ikke dårlig etter»

Avstemningen ble delt på Facebook onsdag 3. januar og nådde over 750.000 unike personer. 7300 mennesker avga sin stemme i kommentarfeltet eller med smilefjes.

– Vi ønsket å la forbrukerne få avgjøre og det har vært et kjempeengasjement! Det er gledelig at matsvinn står høyt på agendaen hos forbruker og vi er klare for å fortsette kampen mot matsvinn, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Lars Galtung.

Målet med tilleggsmerkingen er at forbrukerne skal få et mer bevisst forhold til at «best før» ikke nødvendigvis betyr at produktene ikke kan spises, og at vi dermed kaster mindre mat.

Läs mer

TINE avholder en avstemning på Facebook

TINE avholder en avstemning på Facebook der forbrukerne kan stemme på hvilken av tre setninger de ønsker i tillegg til «best før»-dato på TINEs produkter. Målet er at forbrukerne skal få et mer bevisst forhold til at «best før» ikke nødvendigvis betyr at produktene kan spises, og at vi dermed kaster mindre mat.
Dette er setningene forbrukerne kan velge mellom:

  • Best før 01.01.18, Etter: se – lukt – smak
  • Best før 01.01.18, og ofte god etter
  • Best før 01.01.18, men ikke dårlig etter

Når avstemningen avsluttes fredag 5. januar vil TINE gå i gang med å merke produktene, de første produktene med den endrede merkingen vil mest sannsynlig være i butikk i årets andre uke.

TINE Investerer 77 millioner euro i nytt Jarlsberg®-anlegg i Irland

TINEs styre har besluttet å investere 77 millioner Euro i et meieri med kapasitet til å produsere 20.000 tonn Jarlsberg® i året. Målet er å sikre og forsterke salget av Jarlsberg® utenfor Norge. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.

Beslutningen om å utvikle et hypermoderne og klimavennlig Jarlsberg®-anlegg i Irland bygger på beslutningen TINEs styre tok våren 2016 om å starte planleggingen av anlegget.

– Jarlsberg® for det norske markedet skal fortsatt produseres i Norge av norsk melk. Nå har vi bygget opp en løsning som har fremtiden foran seg, og gjennomfører prosjektet med å sikre og øke salget av Jarlsberg® utenfor Norge, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Dagens Jarlsberg®-eksport baserer seg på ordningen med eksportstøtte. I WTO er det enighet om at ordningen med eksportstøtte skal opphøre og norske myndigheter har besluttet å fase denne ut i løpet av 2020.

TINEs nye anlegg i Irland skal ligge på et område i direkte tilknytning til meierisamvirket Dairygolds anlegg i Mogeely, i Cork sør i Irland. Samarbeidet med Dairygold har vart i over ti år, og det er på deres eksisterende anlegg TINE allerede i dag leier produksjonskapasitet for Jarlsberg®.

Det nye anlegget vil leie en rekke fasiliteter med Dairygold, som varme, vann, elektrisitet, samt avfallsfiltrering og felles miljøvennlig utslipp. Som en del av prosjektet vil Dairygold også investere betydelig.

Svakere salgsutvikling for TINE

Hanne Refsholt 2TINE Gruppa hadde salgsinntekter på 5.505 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 1,1 prosent mot andre kvartal i fjor. Driftsresultatet var 452 millioner kroner, 58 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre kvartal var 5.505 millioner kroner, en nedgang på 1,1 prosent sammenlignet med andre kvartal 2016 (nedgang på 1 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre kvartal var 452 millioner kroner. Dette var 58 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2016.

I andre kvartal var det forbedringseffekter i driften på cirka 35 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor. Effektene knyttet seg til drifts- og prosessforbedring, samt innkjøpseffekter.

– Vi ser at forbedringseffektene avtar samtidig som vi ser en nedgang i våre salgsinntekter. Det er vi ikke fornøyd med og vil iverksette tiltak for å snu denne utviklingen. Vi må øke både veksttakt og konkurransekraft betydelig og vil komme tilbake med tiltak for å oppnå det, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Statsministeren sprengte i gang meieribygging i Bergen

Tirsdag 15. august markerte statsminister Erna Solberg at byggingen av TINEs nye meieri på Flesland er i gang med en sprengladning. Det nye meieriet blir Nordens mest energieffektive.

Meieriet til over 800 millioner kroner vil ha moderne og energieffektive løsninger basert på fornybar energi. Dette innebærer tilkobling til fjernvarmenettet på Flesland og 6000 kvadratmeter solceller på taket for egenproduksjon av strøm. På tomta bygger TINE egen fyllestasjon for biodrivstoff til lastebilene – og ladestasjoner for elektriske privatbiler. TINE legger også til rette for gradvis overgang til elektrisk drevne distribusjonsbiler.

I selve produksjonsprosessen er det lagt opp til energieffektive løsninger som er bedre for miljøet. En varmepumpe som gjenvinner varme fra kjølelager og produserer damp for bruk i produksjonen, er ett eksempel. Meieriet på Flesland blir det første med en slik teknologi. Videre skal overskuddsvarme fra produksjonen gjenvinnes og brukes til gulvvarme, snøsmelting, varmtvann og oppvarming. I tillegg blir det energieffektive løsninger med LED-belysning, og annet teknisk utstyr som reduserer energiforbruket.

Meieriet vil ha seks moderne produksjonslinjer hvor det årlig skal produseres 36,2 millioner liter melk, 1,6 millioner liter fløte og 5,7 millioner liter juice.

Påskekrim på 15 millioner melkekartonger

PaskekrimÅrets påskekrim pryder hele 15 millioner melkekartonger. For syvende år på rad er det krimforfatter Gunnar Staalesen og Donald-tegner Arild Midthun som skaper krimgåten hele Norge bryner seg på i påsken. Den kjente og kjære Ulf Ulvheim, en snartenkt privatdetektiv med oppklaringsprosent på lik linje med Harry Hole, har hovedrollen.

Om lag 200.000 forbrukere sender inn svar på krimgåten hvert år og engasjementet øker fra år til år.

Stabilt resultat i TINE

Forbedringstiltak i industrien, styrket resultat i datterselskaper som Fjordland og Diplom-Is, samt verdivekst for hvitost og brunost, bidro til resultatutviklingen for TINE Gruppa i 2016.

Salgsinntekter for TINE Gruppa i 2016 var 22,1 milliarder kroner, en økning på 1,4 prosent sammenlignet med 2015. Driftsresultatet for 2016 ble 1 962 millioner kroner. Dette inkluderer en positiv engangseffekt på 245 millioner kroner, fra endring i uførepensjonen i fjerde kvartal 2016. Driftsresultatet uten den positive engangseffekten ble 1 716 millioner kroner, en vekst på 2,3 prosent fra 2015.

Årsrapporten

Økokrim etterforsker leverandørforholdet mellom Tine og Tetra Pak

Økokrim bekrefter at de har satt i gang etterforskning av leverandørforholdet mellom meierigiganten Tine og emballasjeleverandøren Tetra Pak, skriver Aftenposten på nätet.

– Vi ble varslet av Tine, og representanter for selskapet møtte opp hos oss på onsdag. Jeg kan bekrefte at vi har åpnet etterforskning som følge av denne henvendelsen, sier statsadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim til NTB.

Hun ønsker ikke si når dette gikk fra en undersøkelsessak til etterforskning. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte leverandørforholdene forrige uke, og som førte til at Økokrim ønsket å se nærmere på saken. Tine opplyser at leverandørrelasjoner i perioden 2011–2015 kan være i strid med norsk lov.

– Etterforskningen framover vil søke å avkrefte eller bekrefte den mistanken som foreligger. I den forbindelse vil avhør og innhenting av dokumentasjon bli viktig, sier Hansen.

Läs mer