Etikett: d-vitamin

Arla berikar nu även yoghurt med D-vitamin

Idag är det endast obligatoriskt att berika mjölk med 1,5 procents fetthalt eller lägre men 2017 kommer nya regler som även inkluderar standardmjölk och fermenterade produkter som fil och yoghurt. Arla har valt att föregå lagkraven.

— I november förra året dubblade vi mängden D-vitamin i våra redan berikade produkter och införde samtidigt D-vitamin i vårt fil- och standardmjölksortiment. Nu tar vi nästa steg och berikar även det konventionella yoghurtsortimentet från Arla Ko. Framöver kommer vi att inkludera ännu fler produkter, säger Karin Arkbåge, nutritionist på Arla.

Extra D-vitamin i fler mjölkprodukter

D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår Livsmedelsverket att den nuvarande obligatoriska berikningen utökas, så att fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker, matfetter och oljor berikas med D-vitamin. Dessutom höjs nivåerna av D-vitamin i flera av produkterna.

Livsmedelsverket skickade ut ett förslag på remiss i maj 2015. De allra flesta remissinstanserna tyckte att förslaget var bra, men ett par av dem hade synpunkter. Det ursprungliga förslaget har omarbetats med anledning av remissinstanserna synpunkter och skickas därför ut på ny remissomgång.

Läs mer

Arla dubblar mängden D-vitamin i mjölken

Nu dubblar Arla mängden D-vitamin i mini-, lätt-, mellanmjölk och laktosfri mjölkdryck. Standardmjölk och samtliga konventionella filprodukter som tidigare inte har berikats får nu även de lika mycket D-vitamin.

Mängdrekommendationen för intag av D-vitamin höjdes i de Nordiska Näringsrekommendationerna 2012 och ett nationellt lagförslag där berikningen med D-vitamin föreslås höjas ligger just nu ute på remiss. Det är för närvarande inte klart när den nya lagstiftningen kan träda ikraft, men Arla föregår detta och höjer berikningen i sina produkter redan nu.

Livsmedelsverket föreslår utökad vitaminberikning

D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår Livsmedelsverket att den nuvarande obligatoriska berikningen utökas, så att fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker, matfetter och oljor berikas med D-vitamin. Dessutom höjs nivåerna av D-vitamin i flera av produkterna.

Fisk, skaldjur och berikade mjölkprodukter är bra D-vitaminkällor, och även ägg, kyckling och kött innehåller en del av vitaminet. Trots det är det många i Sverige som inte får i sig tillräckligt. Därför föreslår Livsmedelsverket att fler livsmedel än tidigare ska berikas med extra D-vitamin. Mjölkprodukter utan tillsatt socker och med fetthalt upp till 3 procent, motsvarande vegetabiliska produkter och matfett som smör och oljor ingår i förslaget.

Läs mer