Stabilt resultat i TINE

Forbedringstiltak i industrien, styrket resultat i datterselskaper som Fjordland og Diplom-Is, samt verdivekst for hvitost og brunost, bidro til resultatutviklingen for TINE Gruppa i 2016. Salgsinntekter for TINE Gruppa i … Läs mer

Arla första halvåret 2016

Under första halvåret 2016 ökade försäljningen av Arlas strategiska varumärken med 6,1 procent, samtidigt som lägre marknadspriser i Europa påverkade koncernens omsättning negativt. Utsikterna för andra halvåret 2016 är positiva. … Läs mer