Kategori: 2018-08

Nytt Arla innovationscenter ska ta vara på vasslens möjligheter

Genom investeringar i forskning och utveckling visar Arla att företaget tror på en framtid för mejerinäringen. Förra året öppnade Arla Innovation Centre (AIC) i Skejby, Danmark. Med en investering på 36,3 miljoner euro så tar Arla nu ytterligare ett steg genom att skapa en samlingspunkt for forskning om mjölk och vassle.

Investeringen i det nya innovationscentret, som ska invigas under 2021, godkändes nyligen av Arlas styrelse som en del i Arlas innovationsstrategi. Anläggningen blir en del av Arla Foods Ingredients (AFI) som genom forskning förvandlat det som tidigare ansågs som en restprodukt till en högkvalitativ ingrediens som används bland annat i mjölkersättning, sportnäring, hälsokost och drycker.

Bygget ska starta under hösten 2019 och vara klart under 2021. Ytan är 9000 kvadratmeter med arbetsplatser, laboratorier och en försöksanläggning. Upp till 90 personer kommer att anställas.

Ökad invägning av ekologisk mjölk

Under 2017 ökade antalet ekologiskt hållna mjölkkor. Detta avspeglar sig även i invägningen av mjölk som ökade med 44 300 ton från 369 200 ton till 414 200 ton mellan åren 2016 och 2017. Det innebär en ökning med 12 % under 2017.

Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk minskade med 3 % under 2017 jämfört med 2016 och uppgick till 140 000 ton. Det innebär att drygt 18 % av den producerade konsumtionsmjölken var ekologisk.

Produktionen av syrade ekologiska produkter minskade med 5 %. Totalt producerades 26 000 ton syrade ekologiska mjölkprodukter 2017 vilket motsvarar 11 % av den totala produktionen av syrade produkter.

Produktionen av ekologisk grädde och ost stod för betydligt lägre andelar av den totala produktionen, 5 % respektive 2 %. Produktionen av ekologisk grädde minskade med drygt 4 % under 2017 och uppgick till 5 300 ton medan produktionen av ekologisk ost ökade med knappt 36 % och upp-gick till närmare 1 700 ton.

Läs mer

Arla Foods: Halvårsresultat 2018

Arla förbättrade sin lönsamhet och genererade en omsättningsökning på 2,2 procent till 5,1 miljarder euro.

Totalt ökade koncernens omsättning med 2,2 procent till 5,1 miljarder euro, understött av större försäljningsvolymer för strategiska varumärken, som ökade med 3,0 procent till följd av ett starkt resultat för varumärkena Arla®, Lurpak®, Puck® och Castello®.

Arlaintjäningen var 34,7 eurocent per kilo mjölk, jämfört med 35,8 eurocent första halvåret 2017, till följd av lägre industripriser i början av 2018.

Arlas omsättning i Sverige ökade med 3,1 procent under första halvåret 2018 jämfört med 2017. Omsättningen var 6.792 miljoner svenska kronor jämfört med 6.588 miljoner svenska kronor år 2017.

“Mejerimarknaden är både prispressad och konkurrensutsatt. Under första halvåret så ökade Arlas omsättning i Sverige med 3,1 procent i Sverige och vi har lanserat flera nya produkter som skapar värdetillväxt inom mejeri, till exempel Bregott Brynt, Dofilus och Sommarmjölk. Vi jobbar hårt för att tillsammans med våra ägare förbättra Arlas varumärke och vi har under året lyckats fantastiskt bra – vi är ett av de starkast växande varumärkena i Sverige – alla kategorier. Vi räknar med att fortsätta denna resa genom att lansera fler innovativa nya produkter samt genom att stärka Arlas position inom hållbarhet, hälsa, matinspiration samt skapa förutsättningar för en framtida ökad svensk mjölkproduktion”, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Arlas styrelse har kommit överens om ett förslag till Arlas högsta beslutande organ, representantskapet: att betala ut hela nettoresultatet för 2018 när årsresultatet är godkänt i början av nästa år, även om det är en ettårig avvikelse från företagets normala konsolideringspolicy.

Hela halvårsrapporten

Sustainable water management

Danish food industries has continuously secured the top rankings for being the most innovative food sector of the world due to their highly sustainable processing and technical solutions that also includes the efficient ways for water utilization at the production sites. World leading food companies such as Arla Foods, Carlsberg and Danish Crown are all set to share their perspectives on sustainable water usage and the challenges and opportunities associated with the successful water management at the world congress to be held in Herning, Denmark, 14th – 15th November, 2018, simultaneous to the renowned IFC and Food Tech that attracts 8,000 visitors from around the world each year.

More info

Japan Introduces Standards for Liquid Infant Formula

On August 8, 2018, Japan introduced new standards for liquid infant formula under the Food Sanitation Act.  As a result, liquid infant formula is now permitted for manufacture and sale in Japan whereas only powdered infant formula was previously allowed.  Imported whey powder used for the production of liquid infant formula will likely enter under a special tariff-rate quota.

Until now, the absence of official government standards for liquid infant formula in Japan prevented its production and sale in the country.

Read more

FrieslandCampina expands its cheese activities

Royal FrieslandCampina N.V. takes over activities of Best Cheese Holland, including its brands Parrano and Tjiezi. With this step FrieslandCampina Consumer Dairy wants to respond stronger to the consumer need to use more cheese in cooking and the growing demand for dairy snacks as dippers.

The Parrano brand is famous for its cheese flakes, grated cheese and powder cheese in Italian style and is sold by major Dutch retailers. Parrano is one of the fastest growing consumer brands in this segment. With the acquisition of dairy dipper activities, including Tjiezi, FrieslandCampina capitalises on the growing need for dairy snacks in, among others, Europe, Asia and North America. The dippers are sold by retailers and international discounters. The acquired activities will be integrated in FrieslandCampina Consumer Dairy with effect from 15 September 2018.

China allows import of UK dairy products made with milk from third countries

UK has reached an agreement with China which would allow the import of UK dairy products made with milk from third countries. The agreement is estimated to be worth £240 million over 5 years to the UK.

With demand for most dairy categories growing by more than 20% each year in China, it is one of the country’s fastest growing areas of food demand. The UK exported over £96 million of dairy products to China in 2017, and there has been significant interest in the market.

Read more

Brittish World Plant “Milk” Day

Visit the site for World Plant “Milk” Day on 22 August to inform you about the event just passed. The quotation mark around milk is my personal choice since the term milk is not to be used for a vegetable based liquid in Sweden.

Excerpts from the web:

“All over the world, sales of plant-based milks are rising exponentially with worldwide sales doubling in just six years. Sales are set to keep on growing and the industry is expected to make over $16 billion in 2018 alone.”