Forsknings- och utbildningsdag 2019

Mejeritekniskt Forum och Lunds Universitet och Institutionen för Livsmedelsteknik inbjuder till:

Forsknings- och utbildningsdag

Under dagen kommer vi att presentera aktuella utbildningar inom mejeriområdet, nya projekt som är under uppstart samt pågående forskning med industrianknytning. Allt från mjölkproduktion till processteknik.

Tid: den 24 oktober 2019, 10:00 – 15:30 på Livsmedelsteknik, Marie Curie, Kemicentrum, Lunds Universitet.

Programmet hittar du HÄR

Anmälan

Anmälan sker på sedvanligt sätt genom att klicka HÄR!

Avgiften är 500 kronor för medlemmar i föreningen. Icke medlemmar betalar 1300 kronor. Beloppet insättes i anslutning till anmälan på föreningens bankgiro 5099-8103. Ange LU och ditt namn.

Frågor kring arrangemangen besvaras av vice ordf Maria Glantz, mailadress maria.glantz@food.lth.se

Anmälan är bindande – avgiften återbetalas inte!