Aktuell forskning och utbildning vid Lunds Universitet

Vi var ett drygt trettiotal åhörare som var tack skyldiga till Maria Glantz och Bengt Palmqvist som var de som satt samman dagens (den 4 februari 2016) mycket intressanta program.

Ett trettiotal deltagare fick mycket värdefull information
Ett trettiotal deltagare fick mycket värdefull information

Marie Paulsson och Maria Glantz från Lunds Universitet inledde dagen med att redovisa vad de många pågående forskningsprojekten fokuserar på. Mångfalden var imponerande och innefattar ämnen som lactoferrosin, kaseinmicellers struktur, pulver, långtidshållbar mjölk, fouling och mycket mera.

Maria Glantz, Jonas Edén, Annika Smedman och Marie Paulsson
Maria Glantz, Jonas Edén, Annika Smedman och Marie Paulsson

Maria Glantz fortsatte och rapporterade om mycket intressanta resultat från undersökning av hur mjölk från olika individer av kor av SRB-ras koagulerar vid löpe- och syrakoagulering. Det är stora och viktiga skillnader från hög förmåga till ingen alls förmåga. Detta fenomen är genetiskt styrt.

Det var naturligtvis också tid för fika och diskussioner
Det var naturligtvis också tid för fika och diskussioner

Annika Smedman från LRF Mjölk berättade om mjölkfettkulemembranets betydelse för vår hälsa. Membranets lipider påverkar kolesterolets absorption. Forskningsrapporten är publicerad.

Jonas Edén, som delar sin tid mellan Skånemejerier och Lunds Universitet, har arbetat med gräddprodukters stabilitet och struktur.

Erik Börjesson
Erik Börjesson

Erik Börjesson från Tetra Pak berättade om sitt arbete med att bättre förstå hur mjölkpulver löses upp (eller inte löses upp). Det finns mer att ta reda på när det gäller denna komplicerade process, fick vi veta.

20160204_142942
Fredrik Innings

Fredrik Innings, från Tetra Pak och Lunds Universitet, berättade om sina försök kring fouling och diskning i mejeriindustrin och hur olika parametrar påverkar diskresultatet och diskningens ekonomi.

20160204_153217
Sofie Ossowski

Sofie Ossowski från European Spallation Source (ESS) gav oss en inblick i den spännande värd som denna neutronkanon kan lära oss om olika ämnens struktur och egenskaper. Det pågående bygget i Lunds nordöstra utkant pågår för fullt och beräknas vara i full drift 2023. Förvånande nog kommer det att vara gratis att få göra analyser, men det kräver omfattande för- och efterarbete.

20160204_162324
Bengt Palmqvist

Som avslutning på dagen påminde Bengt Palmqvist oss om vikten av att bygga kunskap om våra processer och produkter, både inom forskning och utbildning. Det finns stora behov i framtiden och vi måste alla arbeta för att det blir bättre framöver.

Flera av rapporteringarna är ännu inte publicerade. Den som vill veta mera om forskarnas resultat ombeds kontakta föredragshållarna direkt.