Etikett: Tuborgh

Arlas koncernchef ser föränderliga marknader

Koncernchef Peder Tuborgh konstaterade att mark­naderna är under en snabb förändring, när han talade på representantskapsmötet.
– GDT­-auktionerna har börjat vända uppåt, främst till följd av att Kina har kommit tillbaka på markna­den. Kina står för omkring 40 procent av handeln på GDT, och köper just nu allt större volymer.
Arla är den största försäljaren av smör i Europa, och smörpriserna är höga. Det har också påverkat ostpri­serna uppåt. Samtidigt ligger skum­ mjölkspriserna på interventionsnivå, och värdet på fett har gått upp över värdet på protein. Det är något helt nytt, men vi kommer att ha detta läge under en tid framöver, och det innebär att vi ser över vår produktion och våra investeringar för att utnyttja situationen så mycket som möjligt.

Arla Foods ledning om marknadsläget

– Vi är mycket medvetna om att det är en svår ekonomisk situation för ägarna. Arla är ett starkt företag, med flera ben att stå på, men hela mejerimarknaden påverkas av det som sker runtomkring oss – och nu kämpar vi hårt för att parera effekterna. Externa analytikers prognoser om när det ska vända flyttas hela tiden fram ett kvartal. Alla är överens om att det kommer att vända, men nu är till exempel Rabobank framme vid första kvartalet 2016 innan de tror att det går upp igen, säger Peder Tuborgh, vd för Arla Foods i Ägarbladet.

– Globalt har priserna rasat i botten, efter att kineserna lämnade marknaden för pulver och andra industriprodukter. De importerar fortfarande konsumentprodukter, även från Arla, men inte så stora volymer. Samtidigt
försvann den ryska marknaden vilket gör att det finns både mer mjölkråvara och färdiga produkter i Europa. Det finns en stor osäkerhet om när det blir balans mellan utbud och efterfrågan igen. Det använder sig köpare av och pressar priserna, och nu sprider sig prispressen även in på våra kärnmarknader. Efter att EU-kvoterna försvann i april har produktionen ökat i vissa stora mjölkproducerande länder medan den internationella efterfrågan har minskat, säger Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige i Ägarbladet.