Etikett: tine

Forlik mellom TINE og Synnøve Finden

TINE SA og Synnøve Finden AS har inngått forlik i rettstvisten vedrørende varemerket JARLSBERG.  

Forliket innebærer at Synnøve Finden AS ikke vil markedsføre og distribuere osteprodukter ved bruk av ”jarlsbergost-type” eller lignende betegnelser. Selskapet frafaller sitt krav om å få kjent TINEs Jarlsberg-varemerker ugyldig/slettet fra varemerkeregisteret. Begge selskaper frafaller krav på erstatning og dekker egne saksomkostninger. Partene er med dette enige om å avslutte saken. 

TINE bestiller lastebilenes Tesla – Nikola One

TINE_nikolaTINE har som første selskap i Norge bestilt hybridtrekkvognen Nikola One fra USA – oppkalt etter Nikola Tesla – for å teste ut den kraftige trekkvognen på langtransporter i Norge.

Bilen har 2000 hestekrefter, veier 9,5 tonn – og har og har en rekkevidde på nesten 200 mil.

Trekkvognen er drevet av seks el-motorer, en på hvert hjul. Batteriene lades av en generator som er drevet av biogass. Forbruket av biogass til lading er cirka tredjeparten av forbruket på tilsvarende bil drevet av dieselmotor. Leveringstiden er to-tre år og vil avhenge av servicepartnere, registrering til Norge – og en avklaring av hvor disse trekkvognene kan få lov til å kjøre. Bilen – med tilhenger, vil være på 25 meter.

TINE strukturerar om

TINE har lagt rammene for fremtidig produksjon av faste produkter. Det betyr at meieriet i Elnesvågen bygges om og ny vurdering av Voss gjøres etter at Elnesvågen er ombygd. Kremostproduksjonen samles i Ørsta og meieriet i Hardanger legges ned.

Samlet vil dette gi kostnadsreduksjoner på 69 millioner kroner per år, men det vil ta flere år før alle endringene kan gjennomføres. Alle endringene vil ikke være gjennomført før 2020/2021 etter at Jarlsbergproduksjonen for eksport er avviklet.

Vedtaket betyr:

  • Elnesvågen bygges om til produksjon av skorpefri ost når produksjon av Jarlsberg for eksport utgår, trolig fra 2020.
  • Ny vurdering av Voss foretas når Elnesvågen er ombygd. Det betyr at Voss drives videre i flere år til, men med begrensede investeringer i denne perioden.
  • Produksjonen av brunost og gomme-produkter på Elnesvågen og Ørsta overføres til andre brunostanlegg, for det meste til Byrkjelo og Lom & Skjåk.
  • Kremostproduksjonen samles på meieriet i Ørsta. Det betyr at Hardanger legges ned.

TINE planlegger Jarlsberg®-anlegg i Irland

jarlsbergTINE ønsker å tilpasse virksomheten for å sikre levering av Jarlsberg® utenfor Norge. TINE starter derfor planleggingen av et Jarlsberg®-anlegg i Irland for å utvide produksjonen der. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.

Dagens Jarlsberg®-eksport baserer seg på ordningen med eksportstøtte. I WTO er det enighet om at ordningen med eksportstøtte skal opphøre og norske myndigheter har besluttet å fase denne ut i løpet av 2020.

– TINE har vurdert ulike muligheter for eksport uten støtte, og konkludert med at eksport av Jarlsberg® i dagens markedssituasjon ikke på noen måte vil være lønnsomt. Det er viktig for TINE å ta vare på de verdiene den norske bonden har bygget opp internasjonalt hvor merkevaren Jarlsberg® står for en stor del av TINEs internasjonale omsetning på 3,1 milliarder kroner, sier styreleder Trond Reierstad i TINE.

TINE tar sikte på å danne et samarbeid med Dairygold i Irland for dette prosjektet. Forslaget det arbeides videre med innebærer at det bygges et produksjonsanlegg for Jarlsberg®-hjul med umiddelbar tilknytning til eksisterende Dairygold-anlegg. Dairygold er et selskap TINE kjenner godt gjennom et samarbeid over ti år. TINE eksporterer årlig rundt 10.000 tonn Jarlsberg®, og det nye anlegget skal minst håndtere en tilsvarende mengde.

Läs mer

Smörbytta försäljningssuccé

En kundanpassad smörbytta, tillverkad helt i plast av RPC Superfos för norska TINE, har fått ett prestigefyllt designpris av DOGA (Norsk design- og arkitektursenter). Priset, som tilldelades TINE, dess dotterbolag Fjordland och designbyrån EGGS, motiverades av såväl smörbyttans tilltalande design som dess återvinningsegenskaper, skriver Packnews.

Läs mer

TINE vil redusere de årlige kostnadene med 70 mill. kroner

En omfattende utredning er gjennomført hvor TINE har sett på den mest sannsynlige utviklingen i innenlands salg av meieriprodukter, utviklingen i melkeproduksjonen fremover og industriell produksjonskapasitet. En viktig faktor i utredningen er en eventuell fremtidig utfasing av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Som kjent har Stortinget vedtatt å fase ut eksportstøtten innen 2020.

En rekke alternativer er vurdert. Det mest lønnsomme alternativet betyr at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 70 millioner kroner ved å tilpasse industrikapasiteten og optimalisere produksjonen.

Om styret vedtar å legge ned to meierier vil det bli behov for ca. 70 årsverk mindre enn i dag, inkludert utfasing av Jarlsbergproduksjonen for eksport.

Läs mer

Jarlsbergost produsert på anlegg med flisfyring

Ved TINE Meieriet Elnesvågen er det nå bygd et anlegg for flisfyring til erstatning for fyring med gass. Resultatet blir en nedgang i utslippet av CO2 på 2420 tonn.

Det flisfyrte dampanlegget bruker rein skogsflis som brensel. Flisa mates mekanisk inn, forbrennes på en rist-basert bioenergiovn, trykktemperaturen heves og damp oppstår. Den føres så opp i selve meieriet og sørger for oppvarmingen.

I mange år har den runde, verdenskjente Jarlsbergosten blitt laget ved et meieri basert på varme fra naturgass. Nå går både Jarlsbergosten, brunosten, nøkkelosten og de andre osteslagene som produseres i Elnesvågen i Fræna, nye tider i møte.

Läs mer

TINE satsar 800 Mkr på nytt mejeri

TINE fortsetter moderniseringen av meieriindustrien og bygger nytt meieri og terminal i Bergen til 800 millioner kroner, klar til bruk i 2019/2020 i det som er Norges nest største marked. Anlegget vil bestå av både produksjon, lager og distribusjon og vil bidra til å styrke TINEs konkurransekraft mot stadig mer internasjonal konkurranse.

Byggjeprosjektet som skal stå klart til bruk i 2019/2010 betyr av produksjonen av konsummjølk vert lagt ned på Byrkjelo.

Läs mer