Etikett: sp

Seminarium: Smakliga val med hälsan i fokus

SP Food and Bioscience arrangerar två seminarier med smak och hälsa i fokus.

Måste god smak och hälsa vara motstridigt eller kan vi ändra våra preferenser och lära oss att tycka om hälsosam mat? Kan vi påverka konsumenters val genom hälsopåståenden och upplysning eller baseras valen enbart på smak? Kan en produkts saltinnehåll minskas utan att göra avkall på dess säkerhet, kvalitet eller hållbarhet?

Dagen efter, dvs. den 20 maj, erbjuder SP Food and Bioscience seminariet ”Kostvanor ur ett nutritions- och miljöperspektiv”. Rabatt erhålles om man deltar på båda evenemangen.

På kvällen den 19 maj (17:00 – 20:00), mellan de två seminarierna, arrangeras en matvandring i Göteborg på temat smak-hälsa-miljö. Kvällen innehåller mat och dryck av olika slag samt en och annan härlig anekdot om Göteborg, dess matkultur och dess historia.

  • 19/5 Seminariet ”Smakliga val med hälsan i fokus” 09:30 – 16:00. Mer info och anmälan
  • 19/5 Matvandring Temat smak-hälsa-miljö. 17:00 – 20:00 Mer info
  • 20/5 Seminariet ”Kostvanor ur ett nutritions- och miljöperspektiv”. 09:00 – 13:00 Mer info och anmälan

”Lönsamhet i alla led” tema för SP-dagen

Det är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enheten för Food and Bioscience och JTI Institutet för jordbruks- & miljöteknik som ligger bakom arrangemanget och som äger rum den 15 mars i Stockholm.

Det svenska jordbruket och livsmedelsbranschen måste utvecklas och stärkas. Det var några av ingångsvärdena i arbetet med att fram den nya nationella livsmedelsstrategin. Faktorer som samverkan och hållbarhet blir viktigare för produktionen samtidigt som ekologisk mat och välbehandlade djur blir viktigare för konsumenten. Men vilken teknik och vilka metoder krävs för att verkligen lyckas skapa lönsamhet i alla led av livsmedelskedjan? Vad finns det för nya innovationer? Hur kan vi samverka över internationella gränser? Detta är ämnen som kommer att tas upp.