Etikett: samgående

Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Arla och Gefleortens mf

Konkurrensverket har gett grönt ljus till det förslagna samgåendet mellan mejeriföreningarna Arla och Gefleortens. Konkurrensverket konstaterar i beslutet att Gefleortens inte utövar något betydande konkurrenstryck på Arla i dag. Samgåendet bedöms inte heller hämma konkurrensen i stort på den svenska mejerimarknaden.

Inom kort påbörjas arbetet med att integrera Gefleortens med Arla. Medarbetare i Gefleortens blir då anställda i Arla samtidigt som Arla tar över varumärket samt ägandet och driften av mejeriet i Gävle.

Avtal klart mellan Arla och Gefleortens

Nu är ett avtal på plats. Nästa steg är att få ett godkännande från Konkurrensverket.
– Vi har haft  en bra dialog kring samgåendet och hur det ska gå till. Vi har nu tecknat avtal och avvaktar Konkurrensverkets beslut innan vi tar nästa steg, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Konkurrensverket har 25 arbetsdagar på sig att komma med ett beslut (vilket innebär i början av augusti). Det kan vara ”ja” eller ”vidare utredning behövs”.

Arla och Gefleortens mejeri- förening har kommit överens om att inte kommentera innehållet i avtalet innan Konkurrensverket har kommit med sitt beslut.

Gefleortens + Arla =Sant

Gefleortens Mejeriförening har beslutat att gå samman med Arla. Allt hårdare konkurrens och ändrade köpmönster är två av orsakerna bakom sammanslagningsplanerna, skriver Gefle Dagblad.

Med produkter som mjölk, grädde, fil och yoghurt har föreningen försökt att stå sig i konkurrensen mot de stora aktörerna. Men i takt med att köpmönstren förändras bedömer mejeriföreningen att det kommer bli allt svårare att driva verksamheten vidare i sin nuvarande form.

Läs mer