Etikett: probi

Probi has signed a long-term agreement with Johnson & Johnson for the development of a probiotic product

ProvivaThe rapid growth of the probiotic segment and new exciting research on the importance of human microbiota have increased the interest from pharma companies, and their consumer health care divisions, in probiotic product development.

The Lund based Probi, wellknown for the bacterial strain behind Proviva, has over 25 years experience in the successful development of clinically substantiated, health enhancing probiotics. To further expand Probi’s product development pipeline and commercialize its strain portfolio, Probi has signed a long-term development agreement with Cilag GmbH International, a member of the Johnson & Johnson Family of Companies.

The parties will jointly initiate a probiotic development program. The program will be funded under non-disclosed financial terms by Cilag GmbH International and Probi will contribute with probiotic expertise.

Study proves Probi Defendum® to protect against recurrent colds

Probi’s largest clinical trial ever, focused on probiotic immune health, has recently been completed. The study included over 900 subjects and was carried out over a period of 3 winter seasons. The randomized, double-blind, placebo-controlled trial confirms the strong clinical immune enhancing effect of Probi Defendum®. The study proves Probi Defendum® to protect against recurrent colds in addition to shedding some light on the mechanism of action behind the effect.

Probi Defendum®, a probiotic immune concept based on the combination of Probi’s patented probiotic strains, Lactobacillus plantarum HEAL9 and Lactobacillus paracasei 8700:2 has in previous clinical studies shown strong immune enhancing effects.

Probi förvärvar Nutraceutix

Probi har genom det amerikanska dotterbolaget Probi USA, Inc. har tecknat ett avtal om att förvärva Nutraceutix, för en preliminär kontant köpeskilling om 105 MUSD (motsvarande 873 MSEK).

Genom förvärvet kommer Probi öka sin marknadsandel på den nordamerikanska marknaden mer än trefaldigt, tillföra viktiga nya teknologier, tillverkningskompetens och kunder, samt skapa en stark plattform för ytterligare framtida förvärv.

Läs mer

Probi och Ipsen tecknar omfattande distributionssavtal för bakteriestammen LP299V®, Lactobacillus plantarum 299v

Ipsen och Probi har tecknat ett licens- och distributionssavtal för kommersialisering av Probis patenterade probiotiska stam Lactobacillus plantarum 299v (LP299V®). Avtalet omfattar 18 länder, primärt inom EU och tillväxtmarknader. Probis kliniskt dokumenterade probiotika med patent inom mag- och tarmhälsa kommer komplettera Ipsens redan starka produktportfölj inom gastroenterologi. Ur Probis perspektiv kan avtalet bli ett av de största avtalen hittills och det är av hög strategisk betydelse för båda bolagen. 

Läs mer

Probi förvärvar licens för nya probiotiska stammar

Probi har undertecknat ett avtal med svenska bioteknikföretaget Probac om att förvärva en licens för två probiotiska bakteriestammar för användning inom livsmedelsapplikationer, i första hand mejeriprodukter. Licensen omfattar den globala marknaden, undantaget de nordiska länderna. De immateriella rättigheterna (IP) för ytterligare två patenterade stammar ingår i överenskommelsen, och dessa ska användas för framtida produktutveckling.
Genom överenskommelsen stärker Probi sitt erbjudande inom affärsområdet Functional Food med specifika bakteriestammar för mejeriprodukter. De stammar som licensieras från Probac baseras på probiotisk forskning som visar positiva effekter på mag-tarmkanalen och immunförsvaret. Stammarna används för närvarande i Verum™ produktsortiment som innefattar yoghurt och filmjölk. De produceras av Norrmejerier, som innehar rättigheterna för den nordiska marknaden.