Etikett: ordförande

Jan Toft Nørgaard ny ordförande i Arla

Jan Toft Nørgaard, Skærbæk Danmark, utsågs till ny ordförande på det ordinarie styrelsemötet den 24 maj 2018.
– Jag är hedrad av det förtroende som styrelsen har visat mig. Jag är ödmjuk inför uppgiften som ordförande och jag ser fram mot att arbeta tätt tillsammans med styrelsen och företagsledningen med att fortsätta utveckla Arla, säger Jan Toft Nørgaard om utnämningen.

Åke Hantoft avgår som styrelseordförande den 2 juli, efter sju år i rollen. Han beslutade i december att sälja sin gård i Ösarp och gå i pension som mjölkföretagare. Själva försäljningen slutförs den 2 juli.

Jan Toft Nørgaard, tidigare vice ordförande, tillträder som ordförande den 2 juli 2018 och kommer att fortsätta det fokuserade arbetet med att utveckla den globala mejerikategorin och Arlas starka portfölj av globala varumärken, vilket är en del av Arlas strategi Good Growth 2020. Ett arbete till fördel för kunder, konsumenter och Arlas 11200 ägare.

Till den 2 juli kommer Arlas styrelse även att ha utsett en vice ordförande.

En ny svensk ledamot, efter Åke Hantoft, kommer att rekommenderas av valberedningen och planeras att utses efter sommaren.

Åke Hantoft slutför försäljningen av sin gård

Ake-Hantoft_2Arlas styrelseordförande Åke Hantoft har meddelat att han har kommit överens om försäljningen av sin mjölkgård i Ösarp. Detta sker efter att han tidigare meddelade att han avser att gå i pension.  Försäljningen kommer att slutföras den 2 juli 2018, och Åke Hantoft lämnar då sin position som ordförande i Arla med omedelbar verkan.

När Åke Hantoft i december 2017 meddelade att han planerade att avgå som ordförande startade styrelsen en process för att på ett smidigt sätt finna en efterträdare. Styrelsen har tagit hjälp av en internationell rekryteringsspecialist, Spencer Stuart.

Arla Foods ambas styrelse kommer att slutföra utnämningen av sitt nya ordförandeskap i god tid före 2 juli.

Ny ordförande i Falköpings Mejeri

Efter 21 år i styrelsen varav 16 år som ordförande tackar Ulf Claesson för sig vid Falköpings Mejeris stämma i december.

Det var 1997 som Ulf Claesson, då 29 år, valdes in i styrelsen för Falköpings Mejeri. Fyra år senare utsågs han till ordförande efter Östen Andersson.

Det blir Claes Arnesson som tar över ordförandeskapet i Falköpings Mejeri efter Ulf Claesson. Han utlovar fortsatta investeringar i mejerierna och satsningar på marknadssidan.

Läs mer 1 

Läs mer 2