Etikett: norrmejerier

Stephan Borgström ny kommersiell chef Sverige på Norrmejerier

Stephan_BorgströmStephan Borgström tillträder som kommersiell chef Sverige, för Norrmejeriers varumärkesportfölj och kundernas egna varumärken inom mejerikategorin.

Stephan Borgström kommer närmast från en tjänst som seniorkonsult på Macklean som jobbar med affärs- och strategiutveckling för företag inom de gröna näringarna. Han har tidigare haft ledande befattningar inom andra livsmedelsföretag såsom Arla Foods, Milko och Kraft Foods.

Skruvkork i Luleå

Vid Luleå mejeri är Ann Kula, platschef och Marzena Nordberg, projektledare är glada över mjölk i förslutningsbar förpackning. Foto: Per Lundström

Vid Luleå mejeri är Ann Kula, platschef och Marzena Nordberg, projektledare är glada över mjölk i förslutningsbar förpackning. Foto: Per Lundström

Norrmejerier har driftsatt utrustning vid Luleå mejeri för färska produkter i förpackning med skruvkork. Utrustningen innefattar såväl förpackningsmaskin som packning i tråg och rullvagn samt miljö- och arbetsmiljöförbättrande ombyggnationer och installationer.

Norrmejerier har noga utvärderat alternativa förslutningsbara förpackningar och väljer Tetra Brik® Edge som har ett svagt sluttande tak och går att packa tight i rullvagnarna och med minsta möjliga luft mellan paketen. Korkarna blir också allt mer miljövänliga och i nästa steg är de gjorda av biobaserat material.

Ny exportchef Norrmejerier.

imageDiego Cabezas uppgift är att utarbeta en ny affärsplan för Västerbottensost och Gainomax, för nya marknader via olika distributionsmodeller.

Diego Cabeza kommer närmast från en tjänst som Export Manager hos Semper där han tillsammans med kollegor utarbetat en framgångsrik exportstrategi som ledde till utmärkelsen ”Årets Dagligvaruexportör 2015”.

Foto: Marie-Therese Karlberg

​Norrmejerier får brist på smör under hösten

– Tyvärr måste vi även i år stoppa produktionen av smör. Det är alltid lika tråkigt när det uppstår men likväl naturligt då tillgången på mjölk och grädde varierar med årstiderna, säger Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig, Norrmejerier.

Genom att stoppa produktionen av smör kan Norrmejerier säkerställa leveranser av exempelvis grädde, Crème Fraiche och Norrgott. Norrmejeriers ekologiska smör fortsätter tillverkas som vanligt.

​Norrmejerier tankar förnyelsebart i Luleå och Umeå

Norrmejerier byter till förnyelsebar diesel, HVO100. Både mjölkbilar och kylbilar som kör livsmedel till kunder runt om i Norrland, kan numera tanka HVO-diesel vid tankstationer inne på mejeriernas område i Luleå och Umeå.

Byte till förnyelsebara drivmedel är ett av många nödvändiga steg i en långsiktig satsning mot en fossilfri fordonsflotta. Det ingår också i ett långsiktigt hållbarhetsarbete för minskad belastning på klimat och miljö, med en strävan om att alla Norrmejeriers verksamheter ska bli fossilfria med ett utvecklat kretslopp mellan gård och mejeri.

Bytet till HVO-diesel i tankstationer vid Umeå och Luleå mejeri motsvarar 75 procent av Norrmejeriers samlade drivmedelsförbrukning. Resterande tankning sker vid publika tankstationer runt om i Norrland.

Norrmejerier får del av Kamprads miljoner till forskning om ost

Norrmejerier samarbetar med SLU och Växa i forskningsprojekt för att undersöka hur olika faktorer på gården, exempelvis hur valet av foder påverkar mjölkens sammansättning och egenskaper för tillverkning av hårdost.

Familjen Kamprads stiftelse har donerat 3,2 miljoner kronor till projektet som pågår i tre år.

– Det är jättespännande att studera faktorer som kan påverka lönsamheten för våra medlemmar, de norrländska mjölkbönderna, säger Karin Hallin Saeden, chef för Forskning och Utveckling vid Norrmejerier.

I projektet deltar 45 av Norrmejeriers mjölkleverantörer, varifrån mjölkråvara samlas in och analyseras för att urskilja egenskaper som är extra bra för ystning av hårdost.

Ny laktosfri mjölk lanseras med skönsjungande mjölkbönder

Med en specialskriven låt med strofer som ”Den var äcklig innan men nu är den god” lanserar Norrmejerier sin nya laktosfria mjölk.

– Med den här låten vill vi berätta att vi nu äntligen kan erbjuda en norrländsk, laktosfri mjölk som smakar som mjölk ska smaka. Att det är mjölkbönderna själva som medverkar i låten och musikvideon känns extra kul, berättar Anna Norrgård, Brand Manager, Norrmejerier.

Den tidigare laktosfria mjölken har varit Norrmejeriers mest kritiserade produkt genom tiderna och många konsumenter har vädrat sitt missnöje, inte minst i sociala medier. Dessvärre har det inneburit att många norrlänningar som vill välja lokalproducerat inte kunnat göra det eftersom de helt enkelt inte har tyckt att den tidigare mjölken varit tillräckligt god.

Lyssna på låten och se musikvideon: https://www.youtube.com/watch?v=2Nov0r65rx8

​Fler jämtländska mjölkbönder blir medlemmar i Norrmejerier

Efter nyår kommer Norrmejerier hämta mjölk vid sammanlagt 30 gårdar i Jämtland. Sedan tidigare säljer Norrmejerier mejeriprodukter i jämtländska Coop-butiker och till offentlig sektor.

Norrmejerier har sedan tidigare nio medlemmar i Jämtland, varav de flesta levererar ekologisk mjölk. 21 nya medlemmar har sina gårdar, dels i den norra delen av Jämtland, men även runt Storsjön och Östersund. Några gårdar kommer leverera konventionell mjölk och några ekologisk. Gårdarnas storlek varierar från 10 kor till 200 kor.

Produktionen av Västerbottensost stoppas

Produktionen av Västerbottensost vid mejeriet i Burträsk stoppas helt under några veckor. Anledningen är att just nu är efterfrågan större på andra produkter. Särskilt smör. Det finns gott om ost i lager enligt Norrmejerier och då händer det att de drar ned på produktionen.

– Förra året gick vi ned i produktion under sommaren till exempel. Det handlar om att producera rätt mängd i förhållande till lager, säger Norrmejeriers kommunikationsansvarig Mariann Holmberg till SVT Nyheter Västerbotten.