Etikett: nigeria

Arla Foods, Nigerian Government Sign MOU on Dairy Sector

Following months of partnership discussions, Arla Foods, maker of Dano milk and one of the world’s largest dairy cooperatives, has entered into a strategic agreement with the Federal Government of Nigeria through the Ministry of Agriculture and Rural Development to provide enabling organisational structure and trainings that will facilitate the development of the dairy industry in Nigeria.

In general, the partnership agreement between Arla and the Ministry of Agriculture and Rural Development will see Arla work with partners in Nigeria to develop a sustainable dairy sector; use competencies on the cooperative model and farm management to increase yield per cow, support increased yield per cow through facilitation of genetic improvement program and feed improvement program, provide technical training to 200 professionals and smallholder dairy farmers every year to improve milk quality and product quality and partner with Ministry of Agriculture and farmers’ organizations and other relevant stakeholders to promote and strengthen the dairy cooperative system in Nigeria thereby giving farmers a strong voice and ensuring efficient distribution of knowledge. 

Other areas of Arla’s support to the Nigerian dairy sector will involve a partnership with universities, local training providers and extension workers, support involvement of Danish and European businesses and knowledge in the FMARD proposed breeding and feeding programs. Arla will also be extending support by way of promotional activities geared toward dairy development in Nigeria such as forum for dairy businesses, government actors, NGOs and other stakeholders.

Read more

Arla investerar i lokal mjölkproduktion i Nigeria

Arla åtar sig att investera i lokal mjölkproduktion i Nigeria och att dela kunskap om jordbruksmetoder och andra aspekter av mjölkproduktion. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt av mejerisektorn i Nigeria.
Åtagandet presenterades formellt under tisdagen (23 februari) då chefen för Arlas regionkontor för Afrika söder om Sahara, Steen Hadsbjerg, undertecknade en avsiktsförklaring. Det skedde i samband med ett pågående besök i Nigeria som det danska utrikesdepartementet arrangerar för en delegation med företag från Danmark. Avsiktsförklaringen presenterades därefter för Nigerias jordbruksminister som bjöd in Arla till ytterligare dialog.
För närvarande för Arla en dialog med ett lokalt nigerianskt mejeriföretag och förväntar sig att kunna komma med mer detaljer om detta inom kort.

Arla i nya samarbeten i Afrika

Arla fortsätter att expandera i Afrika genom två nya joint venture-företag i Nigeria och Senegal. Två nya lokala partners, Tolaram i Nigeria och Attieh Group i Senegal, kommer att stå för distributionen vilket kommer att bidra till Arlas fortsatta expansion och etablering i Västafrika. Samarbetena är en del av Arlas strategi att satsa på marknader utanför EU för att säkerställa högsta möjliga värde för ägarna Arlaböndernas mjölk.

Arlas målsättning är att öka den årliga omsättningen i området söder om Sahara från cirka 90 miljoner euro till cirka 460 miljoner euro år 2020. Detta ska uppnås främst genom försäljning av mjölkpulver och mjölk efterfrågas bland den snabbt växande medelklassen i och runt storstäderna. Så småningom ska även smör och ost ingå i försäljningen.