Etikett: mjölkgårdar

Allt färre mjölkgårdar

Jordbruksverket publicerar statistik om antalet nötkreatur samt antalet företag med nötkreatur i december. Statistiken visar att antalet företag med mjölkkor har minskat från 4 038 till 3 739. Det innebär att 300 mjölkföretag har slutat under år 2016. Minskningen är 7 %.

Under samma period har antalet mjölkkor minskat med 3 % från 336 800 mjölkkor till 326 120 mjölkkor. Det är en minskning med 10 700 mjölkkor. Det innebär sammantaget att mjölkföretagen fortsätter att bli färre men större. Det genomsnittliga antalet mjölkkor per företag var 87 i december 2016 att jämföra med 83 i december 2015.

Läs mer

JV:Mjölkgårdarnas storlek – kraftig förändring över tid

År 1976 fanns det 56 492 mjölkföretag och 663 800 mjölkkor. Den vanligaste storleks-gruppen av mjölkföretag var 1-9 mjölkkor. De flesta mjölkkorna fanns dock i storleksgruppen 10- 24 mjölkkor. År 2015 fanns det 4 200 mjölkföretag och 338 400 mjölkkor . De flesta mjölkkorna och de flesta företagen fanns i gruppen med fler än 99 kor. Under perioden har antalet mjölkkor minskat med hälften och antalet mjölföretag med över 90 %. Under samma period har mjölkproduktionen endast minskat med 9 % från 3,22 till 2,97 miljoner ton.

Läs mer