Etikett: mejeritekniskt forum

MTF: Nästa årsmöte i Falkenberg

Nästa årsmöte i Mejeritekniskt Forum kommer att äga rum i Falkenberg, på Arlas återstartade mejeri. Förutom de ordinarie årsmötespunkterna kommer det att bli visning av mejeriet och några intressanta föredrag. På kvällen blir det som vanligt middag och samkväm.

Mötet kommer att ligga i slutet på mars eller början på april, dock inte i påskveckorna. Mötet kommer att vara öppet endast för föreningens medlemmar. Mer detaljer kommer att meddelas senare.

MTF: Seminarium om Forskning och Utbildning

I månadsskiftet jan/feb genomför Mejeritekniskt Forum ett heldagsseminarium i Lund med temat ”Forskning och Utbildning”. Våra talare kommer att berätta om utbildningarna och forskningsprojekten i Lund och om forskningsprojekt på övriga högskolor samt om projekt som sker i samarbete med industrin. Vidare kommer vi att få höra om EU-projektet ESS som det nu arbetas för fullt på och vad det kommer att innebära för vår industri. Program med talare kommer att presenteras inom kort.