Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världs- marknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de … Läs mer

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt … Läs mer