Etikett: lrf mjölk

Stora förändringar i LRF Mjölk

LRF Mjölks verksamhet görs om och både mjölkdelegationen och mjölkrådet läggs ned, skriver ATL.

Förändringen innebär att LRF tar över delar av uppdraget från LRF Mjölk, vilket kommer få konsekvenser på både tjänstemannasidan och bland förtroendevalda. Den nya organisationen är på plats under mars månad och kommer att innebära personalminskningar, skriver ATL vidare.

Läs mer

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Utvecklingen på den globala mejerimarknaden präglas av fortsatt höga smörpriser även om priserna sjunkit de senaste månaderna. Lönsamhetsnivån hos mjölkföretagen har legat på en relativt gynnsam och stabil nivå de senaste månaderna. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölksektorn samt effekterna för svenska mjölkföretag. I fördjupningsdelen beskrivs den svenska foderstrategin.

Hämta rapporten