Etikett: kurs

Sverige vært for internationalt kursus i membranteknologi

I næsten 25 år har ’Engineering with Membranes’ (EWM) været en succesfuld konferenceserie for membranforskere, der er interesseret i de tekniske aspekter af membranvidenskab. Efter at konferenceserien de seneste to gange er afholdt i Asien – Beijing (2015) og Singapore (2017) – afholdes konferencen i år i Båstad, Sverige d. 8.-10. april – med et forkursus 6.-7. april.

Fokus denne gang vil være ’Membranes for a sustainable future’. Konferencen vil forholde sig til, hvordan membranprocesser kan bidrage til at nå de 17 bæredygtighedsmål, der er fastsat af FN. Konferencen støtter op om bæredygtig fremstilling, design og anvendelse af membran og membranprocesser. Her vil der bl.a. være oplæg relateret til udvikling og integration af membranprocesser i fødevare-, bioraffinering – og biotekindustrien. Programmet rummer både en lange række faglige oplæg, men også tid og plads til personlige møder og netværksarbejde.

Frem til 25. januar er der early-birdrabat. Tilmelding og yderligere information HER

Nu kurs: Formulering inom läkemedel, livmedel och kosmetik 

Denna höst erbjuder Lunds Universitet en ny kurs inom formulering för yrkesverksamma och doktorander. Kursen ges av lärare vid LTH och externa föreläsare i samarbete med Lund University Commissioned Eduction.

Formulering är av betydelse i många branscher, till exempel läkemedel, livsmedel och kosmetik. Rätt formulering kräver både förståelse av kunders önskemål och de komplexa interaktionerna mellan de enskilda ingredienserna i en produkt.

Lyckat kommer detta leda till optimal produktion, produkteffekt och stabilitet. Därför krävs ett tvärvetenskapligt tänkande, som kombinerar kunskaper från fysisk, organisk och oorganisk kemi tillsammans med processteknik och produktdesign.

Kännedom om viktiga aspekter inom formulering såsom lösningar, emulsioner, dispersioner, skum, gel och torr formulering bidrar till innovativa idéer. Syftet med kursen är att ge deltagarna en bättre förståelse samt verktyg som stimulerar nya idéer om hur man kan utveckla och förbättra formulerade produkter. Kursen ges på engelska.

Läs mer

Kurs i sensorik

I höst arrangerar Nordic Taste & Flavour Centre och Göteborgs Universitet en kurs med stor bredd inom sensorik. Kursen ger svar på bl.a. följande frågor: Hur fungerar människans sinnen och vad påverkar vår smakupplevelse? Hur kan vi använda sensoriska analysmetoder när vi designar morgondagens livsmedel? Hur kommunicerar vi smak i marknadsföringen? Hur påverkas livsmedlets smak och kvalitet under lagring och process?

Läs mer