Etikett: konkurrensverket

Konkurrencemyndigheder stopper salg af ostevaremærker

Svensk Mjölks ønske om at sælge sine ostevaremærker til selskabet ’Svenska bönders klassiska ostar’ er blevet stoppet af konkurrencemyndighederne.

– Det er for forbrugernes bedste, at vi har forbudt den påtænkte handel, siger Konkurrensverkets generaldirektør Rikard Jermsten i en pressemeddelelse.

Anders Fredriksson, vd for Norrmejerier og talsmand for Svenska bönders klassiska ostar AB, beklager beslutningen, som han mener i sidste ende rammer de svenske mælkebedrifter.

–   Vi beklager beslutningen og ser frem til at få prøvet den ved en domstol. Varemærkerne er under pres af den franske mejerigigant Lactalis, som ejer Skånemejerier AB og som har igangsat processen for at få varemærkerne annulleret. De omtalte varemærker er Präst®, Herrgård® och Grevé®, som ejes og udliciteres af Svensk Mjölk AB. Skånemejerier, Arla Foods, Norrmejerier og Falköpings Mejeri har licens til at fremstille svensk hårdost under varemærkerne. Det er et krav, at ostene skal fremstilles af svenske råvarer og efter særlige fremstillingsmetoder.

Siden Skånemejerier blev solgt til franske Lactalis i 2012 har der været diskussion om varemærkerne, og i 2017 udfordrede Skånemejerier Svensk Mjölk ved en voldgiftsag for at få ret til at fremstille osten uden at overholde de gældende licensvilkår. Voldgiftskendelsen faldt ud til Svensk Mjölks fordel og fastslog, at klassikerne Herrgård®, Präst® og Grevé® har en position som unikke varemærker.

Selskabet Svenska bönders klassiska ostar AB, som har ønsket at købe varemærket, er dannet af de øvrige licensmejerier: Norrmejerier, Falköpings Mejeri og Arla Foods.

– Vi vil overtage varemærkerne med det formål at investere i dem, så de ikke devalueres og for at sikre, at svenske forbrugere fortsat kan regne med en ost af højeste kvalitet, og at der er svensk – ikke udenlandsk mælk i Herrgård®, Priest® og Grevé®, siger Anders Fredriksson.

Men ifølge de svenske konkurrencemyndigheder er der andre og mindre restriktive måder at sikre kvaliteten af ostesorterne på, så de fortsat vil blive produceret på svensk mælk og efter eksisterende opskrifter og metoder.

– Det er vigtigt at sikre konkurrencen i fødekæden. Hvis konkurrencen forværres, er det altid i sidste ende forbrugerne, der bliver ramt.  Dette kan føre til højere priser og reduceret udbud, siger direktør Rikard Jermsten.

Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Arla och Gefleortens mf

Konkurrensverket har gett grönt ljus till det förslagna samgåendet mellan mejeriföreningarna Arla och Gefleortens. Konkurrensverket konstaterar i beslutet att Gefleortens inte utövar något betydande konkurrenstryck på Arla i dag. Samgåendet bedöms inte heller hämma konkurrensen i stort på den svenska mejerimarknaden.

Inom kort påbörjas arbetet med att integrera Gefleortens med Arla. Medarbetare i Gefleortens blir då anställda i Arla samtidigt som Arla tar över varumärket samt ägandet och driften av mejeriet i Gävle.

Oatly begär att Konkurrensverket granskar skolmjölksstödet

På internationella skolmjölksdagen begär Oatly att Konkurrensverket granskar EU:s skolmjölksstöd.

– Skolmjölksstödet är en omodern företeelse som innebär en otillåten snedvridning av konkurrensen på bekostnad av klimatet. Dessutom begränsar det elevernas möjligheter att själva bestämma, kommenterar Toni Petersson, vd på Oatly.

– EU:s skolmjölksstöd konserverar en ohållbar norm som motverkar klimatmålen och snedvrider konkurrensen. Det gynnar animalisk jordbruksproduktion framför vegetabilisk, trots att forskning tydligt pekar på att vi behöver ställa om för att klara klimatutmaningen. Att skolmjölksstödet dessutom villkoras med krav på skolan att göra reklam för mjölk är orimligt, förklarar Toni Petersson.

Läs hela anmälan

Fördjupad undersökning av Arlas förvärv av Gefleortens mejeri

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på mejerimarknaden.

Den 30 juni 2017 tog Konkurrensverket emot en anmälan om Arla Foods förvärv av ensam kontroll av Gefleortens verksamhet.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning går det inte att utesluta att förvärvet kan komma att påtagligt hämma konkurrensen, med höjda priser, minskad produktion och minskat utbud eller försämrad kvalitet på varor som följd. För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att ge upphov till. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 3 november 2017 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Patent- och marknadsdomstolen.