Etikett: jönköping

Arla investerar 38 miljoner euro i den svenska verksamheten

Arlas styrelse har tagit beslut om en ny investeringsplan på totalt 335 miljoner euro för år 2017, jämfört med 227 miljoner euro under 2016. Ambitionen är att utöka produktionen av varumärkesprodukter av hög kvalitet. .

De flesta av investeringarna fokuserar på produktionsuppgraderingar som kommer att öka lönsamheten för produkter som säljs på kärnmarknader som Tyskland, Storbritannien, Danmark, Sverige, Nederländerna och Finland. Investeringar görs även på produktionsanläggningar som levererar högkvalitativa mejeriprodukter till Arlas tillväxtmarknader utanför EU.

De största investeringarna i Sverige kommer att ske i Jönköpings mejeri (4,1 miljoner euro), Linköping (3,8 miljoner euro) samt Vimmerby mejeri (3,6 miljoner euro). Totalt är investeringarna runt 38 miljoner euro i Sverige.

90 tjänster försvinner från två Arlamejerier

Med start i sommar rullar Arla ut ett nytt serviceerbjudande där leveranserna till kunderna sprids ut under dygnet. Det ger en utjämnande effekt i produktion och kyllager samt en bättre utnyttjandegrad av Arlas fordon.
Samtidigt behöver Arla anpassa verksamheten till det tuffa marknadsläget och jobba mer effektivt, med färre resurser. Därför förändrar mejerierna i Stockholm och Jönköping sina bemanningsplaner och arbetsscheman. Sammanlagt berörs ungefär 90 tjänster. Detta sker i tillägg till organisationsförändringen som berör 500 tjänstemän globalt. Förändringarna beräknas vara slut- förda under fjärde kvartalet 2016.