Etikett: ida-marie andersson

Två nydisputerade i Lund

Två doktorsavhandlingar har nyligen försvarats vid  Department of Food Technology, Engineering and Nutrition Lund University, handledda av Maria Glantz, PhD, Associate Professor, Programledare Livsmedelsteknisk högskoleutbildning och av Marie Paulsson, Professor at Department of Food Technology, Engineering and Nutrition.

  • Functionality of spray-dried whey protein powders – Surface composition, particle morphology and rehydration av Ida-Marie Andersson
  • Non-coagulating milk from Swedish Red Dairy Cattle – Influence of milk composition, physical properties and genetic parameters av Kajsa Nilsson

Avhandlingarna finns tillgängliga HÄR respektive HÄR

Ny stipendierapport

Ida-Marie Andersson och Kajsa Nilsson har med stöd av ett stipendium från Mejeritekniskt Forum, besökt IDF Parallel Symposia i Dublin, 11-13 april 2016. Konferensens tema passade väl in på den forskning som Ida-Marie och Kajsa bedriver vid Lunds Universitet. Målet med resan var främst att ta del av ny forskning inom respektive område men även att nätverka och skapa kontakter för framtiden. Intressanta föredrag och postrar presenterades och några av dem sammanfattas i denna rapport.

Här finns rapporten