Etikett: gefleorten

Dalamjölk från Gävle

Tack vare samgåendet med Gefleortens mejeriförening kan
Arla nu fortsätta den strategiskt viktiga satsningen på lokal mjölk.
Både Gefleortens vanliga konsumtionsmjölk och Dalamjölken
ska fortsätta att produceras och på så sätt stärka Arlas lokala
produkterbjudande.

I Dalarna finns det i dag 54 Arlagårdar. Ett antal av dessa gårdar
kommer framöver att leverera sin mjölk direkt till mejeriet i Gävle
för framställning av Dalamjölk. Mjölken särhålls genom hela
produktionskedjan.

Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Arla och Gefleortens mf

Konkurrensverket har gett grönt ljus till det förslagna samgåendet mellan mejeriföreningarna Arla och Gefleortens. Konkurrensverket konstaterar i beslutet att Gefleortens inte utövar något betydande konkurrenstryck på Arla i dag. Samgåendet bedöms inte heller hämma konkurrensen i stort på den svenska mejerimarknaden.

Inom kort påbörjas arbetet med att integrera Gefleortens med Arla. Medarbetare i Gefleortens blir då anställda i Arla samtidigt som Arla tar över varumärket samt ägandet och driften av mejeriet i Gävle.

Gefleortens varslar 10

Gefleortens mejeri vill varsla tio anställda. Orsaken är att 2015 var ett tufft ekonomiskt år. – Det här är något vi måste göra för att få finnas kvar, säger vd:n Magnus Lindberg i en kommentar till P4 Gävleborg.

Gefleortens mejeri är Sveriges minsta i landet och har omkring 50 personer anställda. Nu vill man alltså varsla omkring tio av dem – åtta kollektivanställda och två tjänstemän.

Läs mer