Fjällkon hotad

Fjällkon är en hotad lantras. Trots att dess mjölk lämpar sig väl för ostproduktion minskar antalet mjölkande besättningar. Fjällkon mjölkar mindre än en vanlig mjölkko och det har bidragit till … Läs mer