Etikett: falkenberg

Arla Falkenberg blir mer miljövänligt

ÅF har fått en order från Arla Foods att bygga om Falkenberg mejeri till en ny miljövänlig anläggning med ny teknik för återvinning och förädling av spillprodukter. ÅF ansvarar för hela projektet och ordern är värd 63 MSEK.

”Det här är den hittills största orden från Arla och ett kvitto på vår förmåga att stärka Arlas konkurrenskraft och skapa värde i stora komplexa projekt”, säger Robert Larsson, divisionschef på ÅF Industry.

Falkenberg mejeri är Europas största cottage cheese-mejeri och tillverkar en mängd olika varianter, bland annat KESO®. Som en del i tillverkningen bildas vassle, som idag skickas tillbaka till bönderna och sköljvatten som går direkt till det lokala reningsverket.

Den nya anläggningen ska istället samla upp och koncentrera vasslen som sedan förädlas till vassleprotein, en ingrediens som används av livsmedelsföretag över hela världen. På så sätt blir en kostsam spillprodukt istället en värdefull biprodukt.

Sköljvattnet renas dessutom på plats och återvinns i den egna produktionen vilket också bidrar till en positiv miljöeffekt.

”Hållbar mejeriproduktion har högsta prioritet på Arla. Med hjälp av ÅF lyfter vi nu vårt miljöarbete ytterligare och skapar dessutom värde av en produkt som tidigare inte använts”, säger Alan Thomsen, mejerichef på Arla Falkenberg.

​Arla rekordinvesterar i Sverige

Arla har tagit beslut om investeringsplanen för år 2018. I Sverige ökas investeringarna från förra årets 360 miljoner kronor till cirka 760 miljoner kronor.

Arla kommer att investera i ny, utökad och förbättrad produktionskapacitet samt i innovativ teknik. Totalt omfattar investeringarna 527 miljoner euro år 2018 varav ungefär 78 miljoner euro i Sverige.

Styrelseordförande Åke Hantoft understryker att alla investeringar görs för att säkra långsiktig tillväxt och lönsamhet enligt Arlas tillväxtplan Good Growth 2020.

Arlas verksamhet har växt med 50 procent det senaste decenniet och är nu verksamt i 120 länder över hela världen.

Investeringsplanen fokuserar på fyra huvudområden:

  • Möta den växande efterfrågan på mejeriprodukter
  • Hälsosamma och naturliga produkter som matchar konsumenternas livsstil
  • Vara ledande inom vassle
  • Hållbar livsmedelsproduktion som tar hänsyn till framtiden för vår planet

Medan den globala mjölkproduktionen fortsätter att svänga, växer den globala mejerikonsumtionen snabbare än någonsin. Arla ser stora tillväxtmöjligheter genom att möta den växande efterfrågan.
50 procent av investeringarna under 2018 går till projekt som syftar till öka Arlas försäljning utanför Europa, där företagets snabbast växande strategiska tillväxtmarknader är Mellanöstern och Nordafrika, Kina och Sydostasien, Afrika söder om Sahara samt USA.

Två tredjedelar av årets investeringar går till att öka Arlas europeiska produktionskapacitet. 266 miljoner euro investeras i Danmark, 82 miljoner euro i Storbritannien, 78 miljoner euro i Sverige och 65 miljoner euro i Tyskland. 36 miljoner euro går till Arlas produktion i andra länder.

I linje med Arlas hållbarhetsmål i strategin Good Growth 2020 stödjer investeringsplanen i Europa 46 projekt, med totalt 15 miljoner euro, som ska leverera investeringar för en hållbar framtid.

Arla Foods Ingredients kommer att investera drygt 100 miljoner euro i ny teknik och kapacitetsökningar för produktionen av naturliga vassleproteiningredienser för den globala livsmedelsindustrin.
I Sverige investerar Arla runt 60 miljoner kronor för vasslebearbetning på Falkenberg mejeri. Syftet är att koncentrera vassle från produktionen av cottage cheese (bland annat Keso®) och skapa ytterligare värde och hållbar mejeriproduktion.

Runt 230 miljoner kronor kommer att investeras i Linköpings mejeri för att skapa tillväxt och kostnadseffektivitet. Arla har 13 mejerier i Sverige och det kommer att ske investeringar på samtliga mejerier.

Arla samlar produktion av cottage cheese i Falkenberg

Arla samlar nu den skandinaviska produktionen av cottage cheese till mejeriet i Falkenberg. Syftet är att säkerställa bästa möjliga användning av företagets kapacitet, kompetens och produktkännedom. I Sverige säljer Arla cottage cheese under varumärket KESO®.

De senaste åren har Arla producerat cottage cheese på flera olika mejerier i Skandinavien, inklusive mejerierna i Skövde och Falkenberg samt Korsvej Mejeri i Danmark. 2014 överfördes produktionen i Skövde till Falkenberg, som samtidigt utsågs till Arlas kompetenscentrum för cottage cheese. För att säkra framtida kapacitet och kompetens inom cottage cheese flyttas nu även produktionen från Korsvej till mejeriet i Falkenberg.

Överföringen av produktionen från Korsvej till Falkenberg påbörjas vecka 44 och beräknas vara slutförd vecka 50, varefter produktionen i Falkenberg kommer att uppgå till ca 19 500 ton/år. Medarbetarna vid de båda mejerierna har informerats. I Storbritannien producerar Arla årligen ca 12 000 ton cottage cheese.

– Arla har satsat på Falkenberg, med resultatet att vi nu är Europas största mejeri för cottage cheese. Att vi samlar den skandinaviska produktionen i Falkenberg är för mig ett kvitto på att vi har fantastiskt duktiga medarbetare, och vi ser alla fram emot att fortsätta utveckla mejeriet och producera cottage cheese för den europeiska marknaden, säger Owe Jarlö, mejerichef i Falkenberg.

Fakta om mejeriet i Falkenberg

  • Antal medarbetare på mejeriet: 98
  • Mjölkinvägning: 105 000 ton/år (all mjölk från svenska gårdar)
  • Produktion: 19 500 ton/år (från och med vecka 50), varav ca 50% exporteras.
  • Mejeriet tillverkar omkring 60 olika cottage cheese-produkter.
  • KESO® är Arlas svenska varumärke för cottage cheese.

Den stora kesoflytten

Hela tillverkningen av keso behövde flyttas – utan stopp i produktionen. Arla Foods är i slutfasen av jätteprojektet, skriver Ny Teknik.

Produktionen var förlagd till mejeriet i Skövde där man hade nått kapacitetstaket. Exportmarknaden lockade och Arla beslutade att flytta hela produktionen till mejeriet i Falkenberg. Den nya lokalen är ett 50 år gammalt mejeri som för producerade hushållsost.

– Vår uppgift var att flytta utrustning, trimma in den, hygientesta, rekrytera personal utan att det påverkade leveranser eller kvalitet från något av mejerierna. Vi skulle också öka den totala volymen till 29 miljoner kilo per år, säger produktionschefen Tintin Mattsson.

Läs hela artikeln

Mejeritekniskt Forums kommande årsmöte är förlagt till Falkenbergsmejeriet

MTF: Nästa årsmöte i Falkenberg

Nästa årsmöte i Mejeritekniskt Forum kommer att äga rum i Falkenberg, på Arlas återstartade mejeri. Förutom de ordinarie årsmötespunkterna kommer det att bli visning av mejeriet och några intressanta föredrag. På kvällen blir det som vanligt middag och samkväm.

Mötet kommer att ligga i slutet på mars eller början på april, dock inte i påskveckorna. Mötet kommer att vara öppet endast för föreningens medlemmar. Mer detaljer kommer att meddelas senare.