Etikett: energi

Statsministeren sprengte i gang meieribygging i Bergen

Tirsdag 15. august markerte statsminister Erna Solberg at byggingen av TINEs nye meieri på Flesland er i gang med en sprengladning. Det nye meieriet blir Nordens mest energieffektive.

Meieriet til over 800 millioner kroner vil ha moderne og energieffektive løsninger basert på fornybar energi. Dette innebærer tilkobling til fjernvarmenettet på Flesland og 6000 kvadratmeter solceller på taket for egenproduksjon av strøm. På tomta bygger TINE egen fyllestasjon for biodrivstoff til lastebilene – og ladestasjoner for elektriske privatbiler. TINE legger også til rette for gradvis overgang til elektrisk drevne distribusjonsbiler.

I selve produksjonsprosessen er det lagt opp til energieffektive løsninger som er bedre for miljøet. En varmepumpe som gjenvinner varme fra kjølelager og produserer damp for bruk i produksjonen, er ett eksempel. Meieriet på Flesland blir det første med en slik teknologi. Videre skal overskuddsvarme fra produksjonen gjenvinnes og brukes til gulvvarme, snøsmelting, varmtvann og oppvarming. I tillegg blir det energieffektive løsninger med LED-belysning, og annet teknisk utstyr som reduserer energiforbruket.

Meieriet vil ha seks moderne produksjonslinjer hvor det årlig skal produseres 36,2 millioner liter melk, 1,6 millioner liter fløte og 5,7 millioner liter juice.

Malmömejeriet drivs helt av förnybar energi

Skånemejeriers mejeri i Malmö drivs numer helt och hållet av förnybar energi. Genom att gå över till biogas från naturgas minskar Skånemejerier sina utsläpp med över 5400 ton koldioxid.

Biogasen produceras av gödsel och levereras till mejeriet från E.ONs anläggningar, som har det europeiska certifieringssystemet REDcert.

– När vi nu helt och hållet gått över från fossila bränslen till biogas och med vår gröna el från vattenkraft drivs hela produktionen av hundra procent förnybar energi, säger Armina Nilsson, hållbarhetschef på Skånemejerier.

Mejeriet i Malmö väger årligen in 245 000 ton mjölk och tillverkar ungefär 230 000 ton produkter av mjölken.