Etikett: elnesvågen

TINE strukturerar om

TINE har lagt rammene for fremtidig produksjon av faste produkter. Det betyr at meieriet i Elnesvågen bygges om og ny vurdering av Voss gjøres etter at Elnesvågen er ombygd. Kremostproduksjonen samles i Ørsta og meieriet i Hardanger legges ned.

Samlet vil dette gi kostnadsreduksjoner på 69 millioner kroner per år, men det vil ta flere år før alle endringene kan gjennomføres. Alle endringene vil ikke være gjennomført før 2020/2021 etter at Jarlsbergproduksjonen for eksport er avviklet.

Vedtaket betyr:

  • Elnesvågen bygges om til produksjon av skorpefri ost når produksjon av Jarlsberg for eksport utgår, trolig fra 2020.
  • Ny vurdering av Voss foretas når Elnesvågen er ombygd. Det betyr at Voss drives videre i flere år til, men med begrensede investeringer i denne perioden.
  • Produksjonen av brunost og gomme-produkter på Elnesvågen og Ørsta overføres til andre brunostanlegg, for det meste til Byrkjelo og Lom & Skjåk.
  • Kremostproduksjonen samles på meieriet i Ørsta. Det betyr at Hardanger legges ned.

Jarlsbergost produsert på anlegg med flisfyring

Ved TINE Meieriet Elnesvågen er det nå bygd et anlegg for flisfyring til erstatning for fyring med gass. Resultatet blir en nedgang i utslippet av CO2 på 2420 tonn.

Det flisfyrte dampanlegget bruker rein skogsflis som brensel. Flisa mates mekanisk inn, forbrennes på en rist-basert bioenergiovn, trykktemperaturen heves og damp oppstår. Den føres så opp i selve meieriet og sørger for oppvarmingen.

I mange år har den runde, verdenskjente Jarlsbergosten blitt laget ved et meieri basert på varme fra naturgass. Nå går både Jarlsbergosten, brunosten, nøkkelosten og de andre osteslagene som produseres i Elnesvågen i Fræna, nye tider i møte.

Läs mer