Etikett: eat

Arla joins FReSH

Arla is teaming up with a number of partners to launch the ‘Food Reform for Sustainability and Health’ (FReSH) programme. It aims to define guidelines on sustainable diets, redefine food production, reshape food consumption and evaluate a sustainable footprint for food transport.

A growing number of people suffer from obesity or malnutrition worldwide, while a large number of people still go hungry. Modern consumers are increasingly interested in health and nutrition and want to consume food in a sustainable way with respect for the environment, the climate and for people.

As a member of the EAT Foundation (EAT), Arla is already participating in work that links food, health and sustainability across science, business, civil society and policy. The EAT Foundation brings stakeholders together to drive a transformation of the global food system.

Today the EAT Foundation (EAT) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) together with Arla and other leading global companies, announce the launch of the FReSH programme.

”Consumers are at the heart of all of Arla’s activities and only by responding to their needs closely are we able to provide food, innovative solutions and great inspiration for a healthy everyday life. FReSH brings together business and science to define a future in which everyone can choose to enjoy healthy and affordable food, which is sustainably produced. It is natural for Arla to contribute based on our experience with sustainable dairy production practices and knowledge of the high nutritional value of dairy products,” says Kristian Østerling Eriknauer, vice president of CSR within Arla.

Arla ny medlem i EAT – globalt initiativ för hållbara och hälsosamma livsmedel

Arla har inlett ett samarbete med Gunhild A. Stordalens ideella initiativ EAT. Syftet med EAT är att samla ledande forskare, organisationer, politiker och företag för att göra det möjligt att föda världens snabbt växande befolkning på ett hälsosamt och hållbart sätt. Arla kommer att dela med sig av kunskap och praktisk erfarenhet till EAT och delta i gemensamma projekt för att utveckla framtidens lösningar för hållbara och hälsosamma livsmedel.

År 2050 kommer det att finnas över nio miljarder människor. Detta kommer skapa ett enormt tryck på jordens resurser och utmana hur vi använder livsmedel för att främja hälsan hos världens befolkning. 2013 grundade Gunhild A. Stordalen EAT just för att möta dessa utmaningar.
– Arla är en av världens ledande tillverkare av mejeriprodukter. Med sin erfarenhet och kunskap kan de bidra till att säkerställa livsmedelsförsörjningen för så många som möjligt och samtidigt minimera förbrukningen av världens resurser. Vi måste föda jordens växande befolkning samtidigt som vi främjar hälsa genom hållbart framställda livsmedelsprodukter. Det här är bara möjligt om de främsta livsmedelsproducenterna deltar och därför är jag mycket glad över att Arla nu är en del av EAT, säger Gunhild A. Stordalen, grundare och chef för EAT.