Etikett: calcium

Arla avskedar ytterligare 140

Arla presenterar ytterligare förändringar av ett antal företagsfunktioner, däribland Marketing, Supply Chain/Logistics, Finance, International och HR.

140 tjänster beräknas bli övertaliga inom de områden som påverkas. Det är i huvudsak Arlas huvudkontor i Århus, Danmark, som påverkas, men även ett fåtal tjänster på företagets kontor på andra platser i Europa och Nordamerika. I Sverige påverkas 12 tjänster, varav flertalet är vakanser som inte har tillsatts på grund av det pågående Calcium-programmet.

De flesta förändringar som nu presenteras kommer att påverka Arlas marknadsorganisation eftersom Arla siktar på att förenkla den kommersiella matrisen och stärka Arlas position genom att säkra snabbare lanseringar på marknaden.

”De förändringar som vi presenterar idag kommer att skapa en enklare och starkare marknadsföringsmodell för våra varumärken och göra att vi snabbare kan möta lokala behov på både våra europeiska kärnmarknader och på våra nyare marknader i Asien och Afrika. Det är en del av våra ansträngningar att skapa nära relationer med både lokala kunder och länders regeringar för att ta itu med några av de största utmaningarna som rör hälsa och hållbarhet”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Arla hyvlar bort

Arla Foods presenterar förändringar i flera av de globala funktionerna samt ostproduktionen och logistikkedjan i Storbritannien. Detta är en del av det pågående interna förändringsprogrammet Calcium.

Tidigare i år lanserade bondeägda Arla Foods ett treårigt program för att nå besparingar och effektiviseringar på 400+ miljoner euro och förändra Arla Foods till ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag. Programmet, som kallas Calcium, har som mål att omforma Arlas organisation för att fokusera ännu mer på verksamhetens frontlinjer, där värdeutbytet med konsumenter och kunder sker.

Ett av målen för att uppnå detta är att strömlinjeforma företagets verksamhet och stödfunktioner. Den här processen har nu inletts och först ut är globala funktioner som Finance, Legal & IT, Corporate Strategy, Member Relations, HR & Corporate Affairs.

Som ett resultat av de förändringar som presenteras beräknas 195 tjänster bli övertaliga inom de stödfunktioner som påverkas. Det är i huvudsak företagets huvudkontor i Århus i Danmark som påverkas, men även tjänster på företagets administrativa kontor på andra ställen i Europa. I Sverige påverkas ca 40 roller. I dagsläget kan vi inte säga exakt hur många personer som blir övertaliga i den svenska verksamheten.

Som en av Storbritanniens största ostproducenter har Arla identifierat en potential att optimera sin cheddarostproduktion samt förbättra effektiviteten genom att konsolidera verksamheten på produktions- och packanläggningarna, där man för närvarande har kapacitet som inte utnyttjas fullt ut.

Arla kommer att lägga ner produktionen på Llandyrnog creamery och flytta cheddarostvolymerna till anläggningarna i Taw Valley och Lockerbie. Dessutom föreslår Arla att alla förpackningslinjer för cheddarost integreras i packanläggningen i Oswestry, vilket innebär att de mindre packanläggningarna Malpas och Lockerbie läggs ned.

Den föreslagna konsolideringen innebär att konsultationsprocessen därmed är slutförd, och kan få till följd att 154 tjänster försvinner till slutet av 2018.

Nytt besparingsprogram för Arla

Löpande kostnadsbesparingar och effektiviseringar är en viktig del av Arlas långsiktiga strategi, och Arla har i linje med detta lanserat ett treårigt förändringsprogram kallat ”Calcium”. Programmet kommer att förändra företaget genom att skapa betydande effektivitetsförbättringar med två huvudändamål:

  • Att förbättra avkastningen till ägarna Arlabönderna och upprätthålla ett konkurrenskraftigt mjölkpris.
  • Att återinvestera i de delar av verksamheten som stöttar tillväxten.

Calcium-programmet har redan påbörjats och kommer att leverera mer än 400 miljoner euro i besparingar till slutet av år 2020. Besparingarna förväntas ge motsvarande resultatökning relativt jämnt över de kommande tre åren.

Calcium-programmet kommer att omfatta aktiviteter inom hela Arla, inom produktion, produkter, upphandling, marknadsföring och människor för att därigenom förändra arbetssätt, minska byråkrati och komplexitet samt minska kostnader.

Av den totala kostnadsminskningen på mer än 400 miljoner euro förväntar Arla att cirka 300 miljoner euro går till bönderna genom mjölkpriset (betalningen för mjölken), och att återstoden återinvesteras i strategi Good Growth 2020 för att driva fortsatt tillväxt och förbättra företagets lönsamhet.

Study: Increased intake of calcium doesn’t strengthen bones of elderly

Maintaining a calcium intake of at least 1000-1200 mg/day has long been recommended for older individuals to treat and prevent osteoporosis. Calcium supplements are commonly taken to achieve such intakes, which are considerably higher than the average intake of calcium in the diet in older people in Western countries, around 700-900 mg/day. Recently, concerns have emerged about the risk-benefit profile of calcium supplements. The small reductions in total fractures seem outweighed by the moderate risk of minor side effects such as constipation, coupled with the small risk of severe side effects such as cardiovascular events, kidney stones, and admission to hospital with acute gastrointestinal symptoms.

The study concludes: Increasing calcium intake from dietary sources or by taking calcium supplements produces small non-progressive increases in BMD, which are unlikely to lead to a clinically significant reduction in risk of fracture.

Read the study in British Medical Journal

EFSA proposes dietary reference values for calcium

EFSA has proposed dietary reference values (DRVs) for calcium, as part of its continuing work on DRVs for European citizens. The Scientific Opinion was finalised following a six-week public consultation.

Calcium is an integral component of the skeleton; approximately 99 % of total body calcium is found in bones and teeth, where it has a structural role. The remaining 1% performs vascular, neuromuscular and endocrine functions in cells and tissues.

The main dietary sources of calcium in European countries differ, although dairy products are generally the most important food group. Other rich food sources include dark green vegetables, legumes, nuts, fish with soft bones and calcium-fortified foods. Hard water also makes a significant contribution to calcium intake.

EFSA has also launched a public consultation on its draft Scientific Opinion on DRVs for iron. The deadline for comments is 19 July 2015.

Read more