Etikett: bygger

Vadsbo Mjölk bygger ut

Vadsbo Mjölk bygger just nu ut sin mjölkproduktionsanläggning för 1250 kor utanför Mariestad i Västergötland. Anläggningen är redan i drift men växer för varje år. Vadsbo Mjölk utnyttjar ny teknik och en storskalig verksamhet för att möjliggöra en ekologiskt hållbar produktion av den mat vi alla behöver – nu och i framtiden.

Oatly bygger ut

Ägarna har gått in med 37 nya miljoner kronor. Kommunen har gett bygglov. Inom några veckor drar livsmedelsföretaget Oatly igång med utbyggnaden av sin fabrik i Landskrona. Det ska bli både en utökning av tillverkningsdelen, förpackningsdelen och ett lager. Produktionen av Oatlys havrebaserade livsmedel förväntas öka från cirka 30 miljoner liter förra året till 40 miljoner i slutet på 2016 och till 55 miljoner liter under 2017.

Företagets ökade försäljning och expansion gör att man behöver mer personal. Idag arbetar cirka 95 personer på bolaget, cirka en tredjedel av personalen finns vid huvudkontoret i Malmö och två tredjedelar vid fabriken i Landskrona. Företaget förväntas ha 120 anställda i slutet av året

Läs mer