Etikett: arvika

Lokalproducerad mjölk i Arvika

Går allt väl under den pågående maskinella testkörningen kommer Arvikabygdens Mejeri snart att börja leverera mjölk till ICA-butiker i Arvika, skriver Arvika Nyheter.

Man kommer att börja med mellanmjölk eftersom den är mest efterfrågad och det rör sig alltså om leveranser till ICA-butikerna i Arvika.

Produktionen av mjölk och grädde kommer att ske i en av före detta Swemodules tidigare fabrikslokaler i Hillringsberg med hjälp av helt nya maskiner. Maskinerna kommer från Italien och de testkörs alltså just nu. Totalt handlar mjölksatsningen om investeringar på mer än fem miljoner kronor.

Läs mer

Lokalt mejeri startar upp i Arvika

Det är gårdarna Hillringsbergs lantbruk och Sälboda gård som tillsammans startar upp mejeriet för produktion av mjölk och grädde. Planen för mejeriet är att Arvikaborna ska kunna dricka lokalproducerad mjölk som inte varit utanför bygden. 

I nuläget är det oklart när mejeriet kan starta upp, men förhoppningen är till sommaren.

Läs mer