Etikett: Alfa laval

Roterande jetmixer

Inom många tillämpningsområden ger Alfa Lavals roterande jetmixers snabbare och effektivare blandning än vanliga metoder. De kombinerar noggrann blandning med minimerad tidsåtgång och en minskning av energibehovet med upp till 50 %. Utrustningen bygger på tekniken med roterande jethuvuden och kan användas i tankar med en storlek på 100 till 800 000 liter.

Den roterande jetmixern är försedd med två eller fyra munstycken och placeras under vätskenivån i tanken. Vätskan hämtas från tankens utlopp med hjälp av en pump och cirkuleras via en extern slinga till mixern. Detta bidrar till att minska driftskostnaderna och ger samtidigt snabb och effektiv blandning. En enda roterande jetmixer kan hantera blandning av vätskor samt dispergera gaser och pulver – plus tankrengöring – utan att du behöver separat utrustning för varje process. Detta innebär betydande besparingar. 

Roterande sprayhuvuden bättre

När du behöver mer effektiv rengöring är det enkelt att uppgradera från statiska spraykulor till roterande sprayhuvuden, hävdar Alfa Laval med Toftejorg SaniMidget SB-tekniken. Lossa bara den statiska spraykulan och ersätt den med ett nytt roterande clip-on-sprayhuvud. Sprayhuvudet använder ett spraymönster som dynamiskt och effektivt fördelar sköljvattnet till tankens inre ytor och ger bästa möjliga rengöringsresultat.

Det roterande Alfa Laval Toftejorg SaniMidget SB-sprayhuvudet är konstruerat för minimal tryckförlust och börjar rotera vid ett tryck på mindre än 0,1 bar. Det är tillverkat i säkra, icke-reaktiva och hygieniska material som garanterar hög produktkvalitet och har erhållit både 3A- och EHEDG-certifiering. Roterande sprayhuvuden har visat sig ge tillförlitliga och repeterbara rengöringsprestanda och lång livslängd.

Energieffektiv pulverblandning

hybrid_powder_mixerBlandning och pumpning av både våta och torra ingredienser till en homogen blandning kan – beroende på viskositeten – kräva upp till fyra separata elmotorer, vilket ger hög energiförbrukning.

Alfa Lavals hybridpulverblandare kan göra samma sak med endast en motor, inklusive effektiv blandning i tillhörande produktionskärl när den används tillsammans med Alfa Lavals roterande jetmixer.

Hybridpulverblandaren kombinerar pump- och pulverlösningsteknik i en enda mångsidig enhet. Det är den enda hygieniska pulverblandaren som kan ta in pulver i enheten samtidigt som den pumpar ut den resulterande processvätskan vid tryck på upp till 4 bar, vilket eliminerar behovet av en separat tömningspump. Den förblandar pulvret och vätskan på ett effektivt sätt innan blandningen kommer till högskjuvningsstadiet, vilket gör att upplösningen går snabbare och blir effektivare.

Där andra pulverblandare skapar mekanisk skjuvning på ett litet område, skapar hybridpulverblandaren hög dynamisk skjuvning i flera olika steg. Därmed krävs det mindre energi för att pulvret ska bli helt upplöst. Hybridpulverblandaren kan även användas som del av ett effektivt CIP-system för rengöring på plats.