Etikett: Alfa laval

Nya versioner av blandningssäker ventil

Alfa Lavals nyligen lanserade höglegerade versioner av  Unique Mixproof-ventilen uppfyller kraven på högre korrosionsmotstånd, säkerställer produktsäkerhet och ökar utrustningens livslängd. Alfa Lavals nya Unique Mixproof-ventil i High Alloy-version finns i två valfria material: Hastelloy C22 och AL6XN.

Små roterande diskhuvuden från Alfa Laval

AlfaLaval_rot_diskhuvDessa ger dig möjlighet att enkelt installera teknik för roterande diskhuvuden i små tanköppningar (3–4 tum), där statiska spraykulor och roterande sprayhuvuden normalt monteras idag. Genom att eftermontera ett av de tre små diskhuvudena slipper man omarbeta tanken för att kunna uppgradera tankrengöringsutrustningen, vilket ger låga installationskostnader.

Det enkelt att uppgradera från statiska spraykulor till Alfa Lavals GJ teknik med roterande diskhuvuden. Lossa bara den statiska spraykulan och ersätt den med ett nytt roterande clip-on-diskhuvud. Diskhuvudet använder ett rengöringsmönster som dynamiskt och effektivt fördelar vattnet till tankens inre ytor. Den stora mekaniska kraften som skapas av strålarna avlägsnar effektivt kvarvarande rester och ger bästa möjliga förhållanden för hygienisk produktion. 

Ventilmatris för ökad effektivitet

Ventilmatris från Alfa Laval

En ventilmatris – som även kallas ventilcluster – är ett utmärkt alternativ för att maximera processeffektiviteten genom optimerad flödeshantering.

Jämfört med traditionella flödesplattor är ett ventilcluster utformat för att tillåta samtidigt flöde av vätskor – inklusive CIP – på flera nivåer med ett exakt antal linjer och rader som uppfyller kraven för processen. Ventilmatris ger flexibilitet att köra flera produkter till flera destinationer medan andra linjer håller på att rengöras.

Alfa Laval creates a Food & Water competence centre outside of Copenhagen

Alfa Laval  announces that the company will transform its existing site in Søborg, northwest of Copenhagen, Denmark, to a Food & Water competence centre, to secure long-term competitiveness.

Alfa Laval’s site in Søborg will over the coming one and half years, shift focus from manufacturing to sales, research & development and engineering & supply. A new testing facility will also be established.

The shift away from manufacturing means that Alfa Laval, by the end of 2017 will have moved the production of its ballast water treatment system – Alfa Laval PureBallast – to the existing facility in Aalborg, Denmark. The production of decanters will move to Alfa Laval’s existing facility in Krakow, Poland – a transfer that is expected to be completed during the fourth quarter 2018. The changes are estimated to affect about 100 employees in Søborg and Alfa Laval will do its utmost to minimize the negative consequences.

Förebyggande underhåll ger bästa prestanda

Att få ut bästa möjliga prestanda av sin plattvärmeväxlare kräver förebyggande underhåll, särskilt vid hygientillämpningar inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter. Alla processystem är dock olika och har olika parametrar som påverkar värmeöverföringen och tätningsförmågan hos plattorna och packningarna, påpekar Alfa Laval.

Packningen, materialets egenskaper och konstruktionen är särskilt utvalda för att ge optimal tätningsförmåga för det avsedda tillämpningsområdet. Det är näst intill omöjligt att veta exakt när du ska byta packningar, eftersom tidpunkten varierar med tillämpningen. Efter hand slits dock alla packningar på grund av naturligt åldrande, temperatur, tryck och påfrestningarna under normala driftsförhållanden.

Utan förebyggande underhåll riskerar du oplanerade avbrott som kan bli kostsamma. Saker att tänka på:

  • Temperatur och tryck: Högre drifttemperaturer och tryck orsakar större förslitning på packningarna.
  • Komprimering: Packningar utsätts för lokal belastning från det ögonblick du klämmer dem på plats och drar åt plattorna.
  • Förvara reservpackningar i en försluten påse på en torr, sval och mörk plats, åtskilt från ozonalstrande utrustning som maskiner eller ljusarmaturer.

En rengöringscykel kan räcka

Cleaning_pattern_of_Alfa_Laval_Rotary_Jet_Head

Spraymunstycket roterar i ett 3D-mönster och rengör hela tankens yta med hög väggskjuvspänning.

Tack vare designen hos Alfa Lavals roterande diskhuvuden träffar den första – av åtta – rengöringscykler tankens vägg med ett jämnt och tätt mönster över hela tankens yta. Avståndet mellan avtrycksspåren är ganska brett, men om produkten är enkel att få bort (till exempel mjölk eller sirap) krävs det bara liten väggskjuvspänning för att ta bort den. Detta innebär att försköljningen vid rengöring av tanken ofta genomförs med endast en rengöringscykel, så att du kan spara tid, vatten och energi.

Upp till 80 % energibesparing med varsam omröring

Alfa Lavals omrörare har en flexibel, modulär utformning som underlättar både installation och underhåll. Utformningen ger kvalitet, prestanda och kostnadsbesparingar. Omrörarna har släta ytor som underlättar optimalt flöde och uppfyller de stränga hygienstandarderna inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter.

Impellrarna absorberar värme, kan köras med reducerad hastighet och är utformade för enkel rengöring, säger Alfa Laval.

Hygienisk pumpning med ökad effektivitet och mindre ljud

Alfa Laval LKH Prime bygger på Alfa Laval LKH-pumpsortiment och är en effektiv, mångsidig och hygienisk självsugande pump. Pumpen använder luftskruvteknik i kombination med avancerad konstruktion för att uppfylla de stränga kraven inom en rad hygienbranscher, inklusive livsmedel, mejeriprodukter, drycker samt produkter för egenvård och hemvård. LKH Prime UltraPure-versionerna är idealiska för läkemedelstillämpningar.

Med hjälp av en kombination av avancerad luftskruvteknik och optimerad geometri för impeller och hölje, uppnås effektiv drift, minskad energiförbrukning och koldioxidavtryck. Alfa Laval LKH Prime är konstruerad för att uppfylla de strängaste kraven inom hygienbranscherna. Pumpen är EHEDG-certifierad och får bära 3-A-symbolen.

Alfa Laval ThinkTop D30 styrenhet för hygientillämpningar

Den kompakta Alfa Laval ThinkTop D30 är en lättinstallerad integrerad styrenhet för hygientillämpningar inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter. Enheten utgör ett  prisvärt alternativ till konventionella lösningar för övervakning och styrning av ventiler. Placera bara enheten ovanpå ventilställdonet, anslut luften och koppla sedan kabeln till PLC-systemet. Det krävs inga specialkunskaper, adaptrar eller verktyg och du behöver inte justera återkopplingsläget med regelbundna intervall.

Ny säkerhetsventil från Alfa Laval

Alfa Lavals sortiment av säkerhetsventiler kompletteras nu med en äkta fjäderbelastad säkerhetsventil: Alfa Laval Saftey Valve.

Den nya ventilen är konstruerad för att skydda både utrustning och personal. I potentiellt farliga situationer öppnas ventilen vid ett förinställt tryck. Ventilen hålls stängd av kraften i den hoptryckta fjädern, men tvingas upp när trycket ökar vid säkerhetsventilens inlopp. När krafterna upphäver varandra öppnas ventilen och minskar trycket, för att sedan stängas på nytt när systemet återgår till normalt läge.