Etikett: aarhus universitet

Forlænget laktation forringer ikke mælkens kvalitet og ostningsevne

Der er ingen problemer med mælkekvaliteten hos køer, der kælver med større intervaller. Tværtimod tyder undersøgelser på, at denne produktionsstrategi giver mælk, der er bedre egnet til osteproduktion.

En dansk malkeko får i gennemsnit en kalv om året. Men meget tyder på, at færre kælvninger og en længere malke­periode har flere fordele. At forlænge laktationen med op til seks måneder kan poten­tielt både reducere miljø- og klimabelastningen fra kvægbe­driften, men også forbedre produktiviteten og dyrevelfærden.

Nu viser forskningen tilmed, at mælkekvaliteten ikke påvirkes i negativ retning – modsat hvad man ellers har frygtet.

Som led i forskningsprojektet REPROLAC er Nina Aagaard Poulsen fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet og en række kolleger gået sammen med repræsentanter fra erhver­vet om netop at belyse alle aspekter af produktionsmetoden – heriblandt påvirkningen af mælkekvaliteten.

Läs mer

Mælk kan blive vigtig hjælp til hjernen

Forskningsprojekt på Aarhus Universitet undersøger, om mælkens allermindste bestanddele har potentiale til at stimulere hjerneudviklingen hos spædbørn og forhindre demens hos ældre.

Vi håber at kunne bevise, at der er noget i mælk, der har en gavnlig effekt på hjernen,” säger Sørensen till tidskriften mejeri

Sådan lyder visionen fra lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet Esben Skipper Sørensen. Han har siden foråret 2015 været leder af det grundvidenskabelige projekt ’Brain Milk – mælkekomponenters optag og effekt på hjernens celler’, der er støttet via Mejeribrugets ForskningsFond.

For Esben Sørensen vil det optimale resultat af forskningen være at finde nogle bestanddele i mælk, der kan stimulere hjerneudviklingen hos spædbørn, og – i den anden ende af menneskets livscyklus – udskyde eller helt forhindre demens hos ældre.

Läs mer