Arlas resultat 2017

Stark omsättningstillväxt efter högre försäljningspriser. Verksamheten förbättrades tack vare investeringar i varumärken, internationell expansion och produktinnovation. Koncernens omsättning ökade med 8,1 procent till 10,3 miljarder EUR tack vare högre försäljningspriser, … Läs mer

Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 äger rum i Malmö 15 – 16 mars med besök på Skånemejeriers mejeri som genomgått och genomgår en hel del förändringar och investeringar. Förutom årsmötesförhandlingarna och informationen om … Läs mer