Etikett: 2017

Valio’s net sales took an upward turn in 2017

For Valio, 2017 was a good year from a business development perspective: net sales increased by 4.3 percent, and Valio was able to pay the co-operatives a steady milk price despite the challenging market situation. Valio introduced more than 100 new products and maintained a positive growth trend in added value products both in Finland and in exports. In addition to existing export markets, we also entered new consumer markets. Other significant events of the year included the commissioning of the world’s most modern snack plant in Riihimäki and the historically most extensive quality and production reforms to improve animal welfare.

Valio Group net sales in 2017 were EUR 1,708 million (EUR 1,638 million in 2016). Domestic net sales remained unchanged and international net sales increased by 12.4 percent. Valio continued its growth particularly in Sweden, the Baltics, Russia and China. The milk margin was EUR 797 million (772 million) and the milk return was 37.9 cents per liter. The milk market situation remained challenging despite the overall economic growth.

Arlas resultat 2017

Stark omsättningstillväxt efter högre försäljningspriser. Verksamheten förbättrades tack vare investeringar i varumärken, internationell expansion och produktinnovation.

  • Koncernens omsättning ökade med 8,1 procent till 10,3 miljarder EUR tack vare högre försäljningspriser, högre andel varumärkesförsäljning och en bättre geografisk fördelning och produktmix.
  • Mjölkpriset till ägarna ökade med 27,4 procent och den genomsnittliga Arlaintjäningen låg på 38,1 eurocent/kilo mjölk.
  • Varumärket Arla® ökade omsättningen med 10,1 procent.
  • Marknaderna inom området International ökade omsättningen med 13,2 procent.
  • Arla Foods Ingredients ökade omsättningen med 19,6 procent.

Omsättningen i Sverige drevs av höjda priser och ökade under 2017 till 13.7 miljarder SEK (2016: 12.9 miljarder SEK exklusive försäljningen av Rynkeby). Det var en bra omsättningstillväxt på den svenska marknaden men den påverkades negativt av vikande världsmarknadspriser på mjölkpulver som exporteras. Under slutet av året avtog minskningen av den svenska mjölkinvägningen.

Omsättningen för 2018 förväntas ligga på ungefär samma nivå, på 10–10,5 miljarder EUR, tack vare högre mjölkvolymer och en förbättrad produktmix. Arla kommer även fortsättningsvis att rikta in sig på en nettoresultatandel för 2018 inom intervallet 2,8 – 3,2 procent av omsättningen, men förväntar sig att säsongsvariationer kommer att få en större inverkan på halvårsrapporten 2018, som förväntas ligga under målintervallet för året.

Årsredovisning hämtas här

Arlas resultat första halvåret 2017

Arlas omsättning ökade med tre procent och Arlaintjäningen med 19 procent under första halvåret 2017 genom pristillväxt och en ökad andel försäljning av varumärkesprodukter. Koncernens omsättning beräknas öka med nästan 1 miljard euro jämfört med 2016.

Under första halvåret återhämtades de globala mjölkpriserna efter nästan tre år med låga priser på marknaden. Detta var ett direkt resultat av lägre till oförändrad mjölkproduktion jämfört med föregående år för de flesta mejeriproducerande marknader samt ökad efterfrågan på mjölk och mejeriprodukter i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna.

Trots minskade totala mjölkvolymer från mjölkgårdarna och negativ valutautveckling ökade koncernens omsättning med 3,4 procent till 5 miljarder EUR (från 4,85 miljarder EUR första halvåret 2016). Den underliggande omsättningsökningen exklusive valutaeffekter och avyttringar var 6,6 procent.

Arlas omsättning för förta halvåret i Sverige i SEK: 2017:  6 578 miljoner (6 352 miljoner samma period 2016) vilket ger en tillväxt på 3,6 procent i Sverige.

Halvårsrapporten finns HÄR

EU milk production expected to rise this year

Despite the fact that EU milk production for the first quarter of the year was 2% lower than the same period in 2016, the European Commission expects an overall increase of 0.6% this year compared to last year. Some of the major EU milk producing countries have had lower collections so far this year but the same can be said in South America, Australia and New Zealand.

Read more

Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 äger rum i Malmö 15 – 16 mars med besök på Skånemejeriers mejeri som genomgått och genomgår en hel del förändringar och investeringar.

Förutom årsmötesförhandlingarna och informationen om mejeriet blir det några intressanta föredrag. Vi kommer att bo på Best Western Malmö Arena Hotel nära jättegallerian Emporia. 27 minuter bort ligger Köpenhamns Centrum.

Läs mer här

Next Nordic Dairy Congress in Copenhagen

NordicDairyCongresNext Nordic Dairy Congress takes place in Copenhagen on June 7 – 9 2017. To prepare you for your participation do not hesitate to visit the congress’ homepage.

The web page will be the window for the Nordic Dairy Congress. The main purpose is to introduce potentiel participants to the programme, the stay, accomodation, speakers etc.
Secondary the Nordic Dairy Council will be introduced and historical data about the dairy congresses will be available.

The URL is http://nordicdairycongress.com/